Odjel za sociologiju

Panel rasprava

Panel rasprava

U panel raspravi „US elections 2012“, održanoj 7. studenog 2012. na Sveučilištu u Grazu, mr. sc. Mirko Petrić održao je uvodno izlaganje o medijskim aspektima kampanje. S uvodnim izlaganjima o drugim aspektima kampanje, u raspravi su sudjelovali Roberta Maierhofer (CIAS, Graz), Barbara Ratzenböck (CIAS, Graz) i Rüdiger Kunow (Sveučilište u Potsdamu).

Theme picker

App