Odjel za sociologiju

Leadership and Education: The Future of Europe?

Leadership and Education: The Future of Europe?

Krešimir Krolo, prof. sudjeluje u radu ljetne škole "Leadership and Education: The Future of Europe?" u Seggau, Austriji (30. lipnja 2112 - 14. srpnja 2012.) održavanjem seminara iz modula Mediji i komunikacije, a na temu odnosa medijskog okoliša, javne sfere i participacijskih praksi mladih.

Theme picker

App