Odjel za sociologiju

Nezavisna kultura u razvoju grada

Dr.sc. Željka Tonković sudjelovala je u javnoj tribini o ulozi nezavisne kulture u razvoju grada, održanoj 15. lipnja 2012. godine u atriju Kneževe palače u Zadru. Tribina je održana u okviru Clubture Foruma, a u njoj su sudjelovali i Radovan Dunatov, pročelnik kulture Grada Zadra, Davor Mišković, predsjednik mreže Clubture i Katarina Pavić, koordinatorica mreže.

Theme picker