Odjel za sociologiju

Proturječja neoliberalizma

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 31. svibnja 2012. na Ekonomskom fakultetu u Splitu predavanje pod naslovom „Proturječja neoliberalne politike i ekonomije“. Predavanje je organizirala Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (Alumni S.E.F.), a poslije njega je uslijedila projekcija filma „Doktrina šoka“ i rasprava na temu.

Theme picker