Odjel za sociologiju

NOVOSTI

 

Članica projektnog tima Željka Tonković je sudjelovala na radionici "Bourdieusian Field Analysis Training: Theoretical Basis and Empirical Applications", koja se održala u Birminghamu na Sveučilištu Aston 31. svibnja i 1. lipnja 2017. godine. Radionicu je vodio dr. Felix Bühlmann sa Sveučilišta Lausanne, stručnjak za višestruku korespondencijsku analizu. 

Članovi projektnog tima Karin Doolan, Željka Tonković i Dražen Cepić sudjelovali su na radionici Visual elicitation methods: A comprehensive introduction to their use in qualitative research, pod vodstvom dr. Linde Liebenberg. Radionica se održala u Zagrebu 20. i 21. svibnja 2017.

Članovi projektnog tima Karin Doolan, Petra Rodik i Mladen Domazet sudjelovali su na konferenciji Household Resilience and Crisis in Europe, koja se održala 18. siječnja u Berlinu.