POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA

Ime i prezime

Naziv završnog rada

Mentor

Datum obrane

2010.

DARKO PEKIĆ

PREVENCIJA INFEKCIJA KIRURŠKE RANE U OB „HRVATSKI PONOS“ KNIN

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

21.09.2010.

MARIJA ŠTEFANČIĆ

NADZOR I PREVENCIJA METICILIN REZISTENTNOG ZLATNOG STAFILOKOKA (MRSA)

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

21.09.2010.

VESNA RADAS

PREVENCIJA INFEKCIJA DEKUBITALNIH RANA U SPEC. BOLNICI ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

21.09.2010.

JURICA KNEZ

PREVENCIJA INFEKCIJE KIRURŠKE RANE U SPEC. BOLNICI ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

21.09.2010.

ANA STIPČEVIĆ

ULOGA EPIDURALNE ANALGEZIJE U TRETIRANJU POSTTORAKOTOMIJSKE BOLI

Dr.sc. Ivan Bačić

04.10.2010.

ZDENKA GRGUROVĆ

RIZIČNI ČIMBENICI HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA ZBOG AKUTNOG INFARKTA MIOKARDIJA

Dr.sc. Alan Medić

07.10.2010.

NEVEN MUMELAŠ

JAVNO ZDRAVSTVENI ZNAČAJ KOMARACA I EMERGENTNE BOLESTI NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Dr.sc. Alan Medić

07.10.2010.

VESNA MARNIKA

PREVENCIJA INFEKCIJA POVEZANIH S KATETERIZACIJOM MOKRAĆNOG SUSTAVA U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

25.10.2010.

MIRJANA ROGIĆ

PREVENCIJA INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

25.10.2010.

 BAŽENKA MARIČIĆ

PROCJENA I PREVENCIJA DEKUBITALNIH RANA U OB „HRVATSKI PONOS“ KNIN

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

25.10.2010.

 VESNA ZAGORAC

POSLIJEOPERACIJSKI POSTUPAK KOD PRIJELOMA GORNJEG NOŽNOG ZGLOBA

Doc.dr.sc. Robert Karlo

03.11.2010.

JAGODA ZEČEVIĆ

POSLIJEOPERACIJSKI POSTUPCI NAKON PRIJELOMA BEDRENE KOSTI

Doc.dr.sc. Robert Karlo

03.11.2010.

KRISTIJAN ZUBAN

POSLIJEOPERACIJSKI POSTUPAK KOD DJECE NAKON PRIJELOMA LAKTNOG ZGLOBA

Doc.dr.sc. Robert Karlo

03.11.2010.

DARJA MATEŠIĆ

PRIKUPLJANJE KRVI IZ KUBITALNE VENE I PUPKOVINE ZDRAVIH RODILJA KAO PROCJENE IZLOŽENOSTI OTROVNIM METALIMA

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

11.11.2010.

 MIRELA KOVAČEVIĆ

PRIKUPLJANJE POSTELJICA ZDRAVIH RODILJA ZA PROCJENU IZLOŽENOSTI TOKSIČNIM METALIMA

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

11.11.2010.

DRAGAN ŠIJAN

PRIKUPLJANJE ANKETNIH UPITNIKA ZDRAVIH RODILJA ZA PROCJENU IZLOŽENOSTI TOKSIČNIM METALIMA

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

11.11.2010.

GROZDANA BABIĆ

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U LIJEČENJU STABIZMA I AMBLIOPIJE

Doc.dr.sc. Suzana Kovačević

12.11.2010.

 SNJEŽANA MIJAKOVAC

ULOGA INFEKCIJE H PYLORI U ETIOPATOGENEZI PEPTIČKIH I MALIGNIH BOLESTI ŽELUCA

Dr.sc. Alan Medić

12.11.2010.

MARIJANA OLIVERIĆ

JAVNO ZDRAVSTVENI ZNAČAJ OSTEOPOROZE U SPEC. BOLNICI ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

Dr.sc. Alan Medić

12.11.2010.

IVANA ČERNIGOJ

METODOLOGIJA KONTROLE STERILIZACIJE KIRURŠKIH INSTRUMENATA

Doc.dr.sc. Robert Karlo

15.11.2010.

MAJA KURTIN

RETROSPEKTIVNI PRIKAZ USPJEŠNOSTI SAMOKONTROLE BOLESTI DJECE UKLJUČENIH U „ASTMA ŠKOLU“ OB ZADAR

Mr.sc. Nataša Skitarelić

24.11.2010.

 DIJANA VIDIĆ

STRANA TIJELA ŽDRIJELA I JEDNJAKA

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

24.11.2010.

VEDRAN BAJLO

ALKOHOLIZAM I ULOGA MEDICINSKE SESTRE U RESOCIJALIZACIJI

Stela Ursić, predavač

24.11.2010.

MATEJA BATARELO

ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA S PARAPLEGIJOM

Stela Ursić, predavač

24.10.2010.

SANDRA BUKVIĆ

PREVALENCIJA MULTIPLE SKLEROZE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Dr.sc. Anamarija Mrđen

25.11.2010.

 MERI LONGIN

SESTRINSKA EDUKACIJA DJETETA OBOLJELOG OD DIABETE MELLITUSA TIP I I NJEGOVE OBITELJI

Anita Stipanov, predavač

26.11.2010.

 NADA BURIĆ

NADZOR NAD VENTILATOR PNEUNOMONIJAMA U JIL- u OBZ

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

29.11.2010.

 MARIJANA PEDIĆ

PREVENCIJA UBODNIH INCIDENATA U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

29.11.2010.

KREŠIMIR LIBRENJAK

LIJEČENJE BOLESNIKA S BOLESNIM SINUSNIM ČVOROM ELEKTROSTIMULACIJOM SRCA U OB ZADAR

Doc.dr.sc. Albino Jović

29.11.2010.

 LIDIJA BUTIĆ

KARCINOM DONJE USNE U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

30.11.2010.

ANĐELA VULIN

BOLESTI UZROKOVANE STREPTOCOCCUSOM PYOGENESOM NA

 Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

30.11.2010.

 NADA BUDIMIR- PERINOVIĆ

PREVENCIJA PRIJEVREMENOG PORODA

Dr.sc. Petar V. Lozo

30.11.2010.

BRANKA BUDAN

ALGORITAM PRETRAGA I METODE LIJEČENJA RAKA PLUĆA

Dr.sc. Ivan Bačić

06.12.2010.

RADMILA GLAVAN

PREVENCIJA HEPATITISA B I C NA HEMODIJALIZI OB ZADAR

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

13.12.2010.

IRENA BULJAT

ZNAČAJ POREMEĆAJA LIČNOSTI U FORENZIČKOJ PSIHIJATRIJI

Mr.sc. Darko Labura

15.12.2010.

2011.

MAJDA JOKIĆ

PREVENCIJA TUMORA MOZGA U ZADARSKOJ ŽUPANIJ

Dr.sc. Anamarija Mrđen

18.02.2011.

KRISTINA LISICA

ULCUS CRURIS I ULOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PREVIJANJU I ZDRAVSTVENOM ODGOJU BOLESNIKA

Dragica Kustura, predavač

18.03.2011.

SUZANA PEZELJ

HEPATITIS C U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

29.09.2011.

JURICA BATUR

FRAKTURA DNA ORBITE LIJEČENA NA ORL ODJELU OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

11.10.2011.

TAJANA BUČIĆ

EPIDEMIOLOGIJA INFARKTA MIOKARDA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Dr.sc. Alan Medić

21.10.2011.

ANA SORIĆ

PREVENCIJA RAKA DOJKE

Dr.sc. Alan Medić

21.10.2011.

MAJA FINKA

TUMORI DOUŠNE ŽLIJEZDE LIJEČENI U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

08.11.2011.

IVANA LAPČIĆ

HRANA I ALERGIJE

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

10.11.2011.

PETRA KARAGA

DEFORMACIJE NOSNE PREGRADE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

11.11.2011.

SANDA LUČIĆ

FRAKTURE ZIGMATIČNE KOSTI U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

20.11.2011.

PETRA KIRIĆ

ULOGA MEDINSKE SESTRE U PREVENCIJI RAĐANJA NEURORIZIČNENOVOROĐENČADI IZ RIZIČNIH TRUDNOĆA

Anita Stipanov, predavač

22.11.2011.

MARIJA JURJEVIĆ

OSOBITOSTI NOVOROĐENČADI MAJKI OVISNICA

Mr.sc. Nataša Skitarelić

29.11.2011.

JASMINKA TOMIĆ

LIJEČENJE RAKA DOJKE U OB ZADAR

Dr.sc. Ivan Bačić

30.11.2011.

JASMINA ROGIĆ

STAPHYLOCOCCUS AUREUS U SLADOLEDIMA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

01.12.2011.

MARINA MARKULIN

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U KVALITETI ŽIVOTA OSOBA S AUTIZMOM I NJIHOVIH OBITELJI

Marija Ljubičić, predavač

13.12.2011.

IVANA EŠKINJA

UBOD CRNE UDOVICE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Dr.sc. Alan Medić

14.12.2011.

IVANA MUŽANOVIĆ

PREVENCIJA VENTILATOR PNEUMONIJA U JEDINICI INTEZIVNOG LIJEČENJA

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

19.12.2011.

ELENA ZLOKIĆ

INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

19.12.2011.

REJLA ZUBAN

AIDS U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

19.12.2011.

2012.

MARIJA BARBIŠ

EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE HIV- INFEKCIJE U HRVATSKOJ

Dr.sc. Alan Medić

16.01.2012.

IGOR FERJANČIĆ

TRANSRADIJALNI PRISTUP ZA KORONARNU ANGIOGRAFIJU I INTERVENCIJE U OB ZADAR

Doc.dr.sc. Albino Jović

27.01.2012.

ANITA LUČIĆ

PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI

Stela Ursić, predavač

25.02.2012.

JELENA DOMINIKOVIĆ

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U KVALITETI ŽIVOTA OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM I NJIHOVIH OBITELJI

Marija Ljubičić, predavač

01.03.2012.

DINO GRBIĆ

ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR U MLAĐOJ ŽIVOTNOJ DOBI

Dr.sc. Anamarija Mrđen

12.03.2012.

JOSIPA STRUČIĆ

LIJEČENJE AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U KORONARNOJ JEDINICI OB ZADAR

Doc.dr.sc. Albino Jović

21.03.2012.

TINA LUETIĆ

SMJEŠTAJ STARIJE OSOBE U USTANOVU SOCIJALNE SKRBI

Stela Ursić, predavač

28.04.2012.

SUZANA PJANIĆ

EPIDEMIOLOGIJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Dr.sc. Alan Medić

19.09.2012.

MARTINA BALIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S DELIRIUM TREMENSOM

Stela Ursić, predavač

22.09.2012.

ANA ČAVLINA

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELOG OD MULTIPLE SKLEROZE

Stela Ursić, predavač

22.09.2012.

MATEA ĐUROKOVIĆ

PROCES ZDRAVSTVENE SKRBI BOLESNIKA S EPILEPSIJIM

Stela Ursić, predavač

22.09.2012.

MARIJA TOT

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELOG OD CIROZE JETRE

Stela Ursić, predavač

22.09.2012.

JELENA BUNJEVAC

GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI TE NJIHOVA PRIMJENA

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

28.09.2012.

ANA BRALIĆ

POLIOMIJELITIS

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

09.10.2012.

PETRA MEDIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S KOLOSTOMOM

Dragica Kustura, predavač

20.10.2012.

ANAMARIJA PIUK

ALKOHOLIZAM KAO SOCIJALNO- MEDICINSKI PROBLEM

Stela Ursić, predavač

20.10.2012.

MARIJANA RINČIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNICE OBOLJELE OD KARCINOMA DOJKE

Dragica Kustura, predavač

20.10.2012.

MARTINA ŠIMUNAC

MULTIPLA SKLEROZA KAO JAVNO- ZDRAVSTVENI PROBLEM

Stela Ursić, predavač

20.10.2012.

JASENKA TOMIĆ

SURADNJA S DEPRESIVNIM BOLESNIKOM

Stela Ursić, predavač

20.10.2012.

VALENTINA VUKOVIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA ŽELUDCA

Dragica Kustura, predavač

20.10.2012.

OKSANA ZASTRIŽNI

EPIDEMIOLOGIJA HPV-a U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Dr.sc. Alan Medić

22.10.2012.

IVA ŠKUGOR

SHIZOFRENIJA  S POSEBNIM OSVRTOM NA FORENZIČKI ZNAČAJ

Mr.sc. Darko Labura

23.10.2012.

TANJA DRAGAŠ

KOMUNIKACIJA MEDICINSKIH SESTARA S RODITELJIMA NOVOROĐENČETA S DOWNOVIM SINDROMOM

Marija Ljubičić, predavač

25.10.2012.

BILJANA POLJAK

POTROŠNJA ANTIBIOTIKA U OB ZADAR I UTJECAJ NA REZISTENCIJU MIKROORGANIZAMA

Doc.dr.sc. Aleksandar Knežević

26.10.2012.

ANTE BAKARIĆ

EPIDEMIOLOGIJA TUBERKOLOZE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Dr.sc. Alan Medić

29.10.2012.

IRENA VODENAC

KONGENITALNE MEDIJALNE I LATERIJALNE CISTE VRATA U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

08.11.2012.

LAURA ŽONJA

LIJEČENJE RAKA DEBELOG CRIJEVA NA ODJELU KIRURGIJE

Dr.sc. Ivan Bačić

12.11.2012.

VANJA KOVAČEVIĆ

HEPATITIS B U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

13.11.2012.

ANITA IVANAC

ULOGA SESTRE KOD RADIKALNE CISTEKTOMIJE

Dragica Kustura, predavač

17.11.2012.

DRAGANA JURLINA

PRIMJENA KEMOTERAPIJA KOD HEMATOLOŠKOG BOLESNIKA

Stela Ursić, predavač

17.11.2012.

KATARINA GRBIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELOG OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

Stela Ursić, predavač

17.11.2012.

IVA ZEKANOVIĆ

ALIMENTARNE INFEKCIJE PROBAVNOG TRAKTA KAO UZROK HOSPITALIZACIJE DJECE

Anita Stipanov, predavač

28.11.2012.

FLORJANA GJOKAJ

EPIDEMIOLOGIJA NASILJA U OBITELJI

Dr.sc. Alan Medić

29.11.2012.

HRVOJE VUNIĆ

SPONTANI PNEUMOTORAX

Dr.sc. Ivan Bačić

30.11.2012.

SANDRA JUREŠKO

ZDRAVSTVENA SKRB OBOLJELOG OD PARKINSONOVE BOLESTI

Stela Ursić, predavač

08.12.2012.

NINA BRATOVIĆ

STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

Marija Ljubičić, predavač

10.11.2012.

SANDA ZUBČIĆ

ULOGA MEDICINSKE SESTRE U INKLUZIJI I SOCIJALNOJ INTEGRACIJI OSOBA S OŠTEĆENJIMA SLUHA

Marija Ljubičić, predavač

10.12.2012.

MIRJAM ZRILIĆ

EPIDEMIOLOGIJA HPV INFEKCIJE

Dr.sc. Alan Medić

17.12.2012.

MARIJA NEKIĆ

UGRIZ ZMIJA OTROVNICA U SJEVERNOJ DALMACIJI

Prof.dr.sc. Boris Dželalija

20.12.2012.

ZDENKA VUČKOVIĆ

BIPOLARNI POREMEĆAJ S FORENZIČKIM ZNAČAJEM

Mr.sc. Darko Labura

20.12.2012.

2013.

MATE MARETIĆ

RINOPLASTIKA U OB ZADAR

Prof.dr.sc. Neven Skitarelić

24.01.2013.

HELENA PERIĆ

PREHRANA DJECE DO PRVE GODINE ŽIVOTA

Prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić

27.03.2013.

MARKO ROGOZNICA ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA S CEREBROVASKULARNIM INZULTOM
Ivana Gusar, predavač
13.05.2013.
KATARINA COLIĆ
SALMONELOZE
Prof.dr.sc. Boris Dželalija
15.05.2013.
SLAVEN HRNJAK
PRIMJENA PRISILNIH METODA I POSTUPAKA U LIJEČENJU PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA
Stela Ursić, predavač 08.06.2013.
MARINELA BISTRIĆ
EDUKACIJA RODITELJA DJECE S FEBRILNIM KONVULZIJAMA
Anita Stipanov, predavač
03.10.2013.
IVANA KVESIĆ
PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA OBOLJELIH OD TUBERKULOZE PLUĆA I POJAVNOST TUBERKULOZE PLUĆA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI OD 2006-2011.
Ivana Gusar, predavač
04.10.2013.
IVANA ROBINA
PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE I POJAVNOST KARCINOMA PLUĆA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI OD 2006.-2011.
Ivana Gusar, predavač
04.10.2013.
TENA IVKIĆ
ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD BOLESNIKA S ANOREKSIJOM I BULIMIJOM
Anita Škarica, predavač
15.10.2013.
BARBARA ŠPEHAR ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Anita Škarica, predavač 16.10.2013.
MARKO SURAĆ CELIJAKIJA I NJENA UČESTALOST NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE OD 2000-2010.G.
Izv.prof.dr.sc. Marijana Matek Sarić 16.10.2013.
JOSIPA ŠARLIJA PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE I POJAVNOST CA GUŠTERAČE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2006.-2011.G.
Ivana Gusar, predavač 25.10.2013.
ANTONIA JOVIĆ MALIGNE BOLESTI KAO JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
Dr.sc. Alan Medić
28.10.2013.
MARKO MATOZAN CIJEPLJENJE PROTIV HPV-a
Dr.sc. Alan Medić
28.10.2013.
ANTONELA KARABAN
ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA U PRIJEOPERACIJSKOM RAZDOBLJU, INTAOPERACIJSKOM I POSLIJEOPERACIJSKOM RAZDOBLJU
Danijela Miljanić, predavač 29.10.2013.
MONIKA ĐERKI ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA KOD OPERACIJE CRIJEVA
Danijela Miljanić, predavač 29.10.2013.
VIKTORIA NIKOL GABRIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNICE S KIRURŠIM BOLESTIMA DOJKE
Danijela Miljanić, predavač
29.10.2013.
INES BOJANIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA KOD OPERACIJE NA ŽELUCU
Danijela Miljanić, predavač
29.10.2013.
ANTONIJA JURIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA TRAUMATOLOŠKOG BOLESNIKA Danijela Miljanić, predavač 29.10.2013.
BARBARA TOPIĆ ULOGA MEDICINSKE SESTRE KOD OSOBA S AUTIZMOM
Anita Škarica, predavač 30.10.2013.
INES MARETIĆ
VARICCELA- ZOSTER VIRUS prof.dr.sc. Boris Dželalija
07.11.2013.
CAROLIN TORIĆ
HEPATITIS C- NUSPOJAVE I ISHOD TERAPIJE
prof.dr.sc. Boris Dželalija 07.11.2013.
INES FANTOV
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S OPSESIVNO -KOMPLUZIVNIM POREMEĆAJEM
Stela Ursić, predav 08.11.2013.
ANĐELO ZDUNIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA ZAHVATOM NA ŽUĆI I ŽUĆNIM PUTEVIMA
Danijela Miljanić, predavać
13.11.2013.
MARIJA MARKOVIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA KOD BOLESNIKA OVISNIH O ALKOHOLU
Anita Škarica, predavač
13.11.2013.
LORENA PERKOVIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S DEPRESIJOM
Anita Škarica, predavač
13.11.2013.
WENDY BANDIĆ
KIRURŠKA RANA I DRENAŽA, KRONIČNA RANA
Danijela Miljanić, predavač
13.11.2013.
JURICA KUČIĆ SIFILIS U HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. Alan Medić
14.11.2013.
TATIANA ŽUPAN
PREGLED GRAĐE PARANAZALNIH ŠUPLJINA
Izv. prof.dr.sc. Neven Skitarelić
29.11.2013.
ŽELJKO ŠUĆUR
PUŠENJE KAOJAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM Doc.dr.sc. Alan Medić
06.12.2013.
MATEA RUDIĆ PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA S AKUTNOM LEUKEMIJOM
Ivana Gusar, predavač
12.12.2013.
TEREZA STULIĆ
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U EDUKACIJI BOLESNIKA S DIJABETESOM Ivana Gusar, predavač
12.12.2013.
ANTONIA ZUBČIĆ
OPERACIJA ŠTITNE ŽLIJEZDE U OPĆOJ BOLNICI ZADAR
Izv. prof.dr.sc. Neven Skitarelić 23.12.2013.
 2014
HELENA ALINČIĆ
KARCINOMI KOŽE GLAVE I VRATA
Izv. prof.dr.sc. Neven Skitarelić
10.01.2014.
MONIKA SIKIRICA
HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB
Sonja Šare, predavač
04.02.2014.
ANA KNEŽEVIĆ
KRONIČNO BOLESNO DIJETE- ULOGA MEDICINSKE SESTRE
Anita Stipanov, predavač
13.02.2014.
BARBARA BURČUL MEDICINSKA SESTRA KAO ZASTUPNIK DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Anita Stipanov, predavač
13.02.2014.
LEONA ĆURKOVIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA SA KIRURŠKIM ZAHVATOM NA PRSNOM KOŠU
Danijela Miljanić, predavač
17.02.2014.
MATEA ŠALOV ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROKIRURŠKOG BOLESNIKA
Danijela Miljanić, predavač
17.02.2014.
LUCIJA COLIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA POD UTJECAJEM PSIHOAKTIVNIH TVARI
Anita Škarica, predavač
27.02.2014.
SUZANA JUKIĆ OSNOVNE LJUDSKE POTREBE STARIJIH OSOBA
Sonja Šare, predavač
27.03.2014.
MATEA BOBIĆ
INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE KOD BOLESNIKA OBOLJELIH OD ANKSIOZNIH POREMEĆAJA
Ivana Gusar, predavač
02.04.2014.
JASNA FRANČESKINI
LIJEČENJE PREPONSKIH KILA U OB ZADAR
Doc.dr.sc. Robert Karlo
15.05.2014.
LARA RUŽIĆ POJAVNOST PERITONITISA NA PERITONALNOJ DIJALIZI
Ivana Gusar, predavač 20.06.2014.
EMA BARTOLOVIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD OPERACIJE TUMORA PROSTATE
Danijela Miljanić, predavač
07.09.2014.
MIRELLA DIZDAREVIĆ PRIJEVOZ ŽIVOTNO UGROŽENOG BOLESNIKA
Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina
30.09.2014.
ZRINKA GRUBIŠIĆ
TUMORI I OZLJEDE GLAVE
Danijela Miljanić,predavač
07.10.2014.
IVANA BERTOVIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA S UMJETNIM DIŠNIM PUTEM
Danijela Miljanić, predavač
10.11.2014.
MARIJA KOJIĆ
PRAĆENJE BOLESNIKA NAKON OPERACIJE U SOBI ZA OPORAAK
Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina
14.10.2014.
ANITA JUREVIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA PACIJENTA OBOLJELOG OD DEPRESIJE
Anita Škarica, predavača
22.10.2014.
EMINA JUSIĆ
ZDRAVSTVENA NJEGA ZLOSTAVLJANE I ZANEMARENE DJECE
Anita Škarica, predavač
22.10.2014.
IVANA OPAČIĆ
ULOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PROVEDBI ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA OBOLJELOG OD AIDS-a
Prof.dr.sc. Boris Dželalija
28.10.2014.
MARTINA BOBANOVIĆ
NEFARMAKOLOŠKE MJERE I ULOGA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U LIJEČENJU KOPB-a
Ivana Gusar,predavač
28.10.2014.
INES UŠLJEBRKA UČESTALOST RIZIČNIH ČIMBENIKA KOD BOLESNIKA S INFARKTOM MIOKARDA U OB ZADAR
Doc.dr.sc. Dražen Zekanović 29.10.2014.
IVANA VARVODIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA UMIRUĆIH BOLESNIKA Sonja Šare, predavač 29.10.2014.
MARTINA ŠPRALJA
PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA S PARANOIDNOM SHIZOFRENIJOM Anita Škarica, predavač
29.10.2014.
LUKA ŠTULINA TONZILARNI PROBLEM
Izv. prof.dr.sc. Neven Skitarelić 26.10.2014.
MARINA ŽIVKOVIĆ PRISTUP ŽIVOTNO UGROŽENOM PACIJENTU
Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina
28.11.2014.
GORANA BUTERIN ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOESNIKA S GUBITKOM EKSTREMITETA
Danijela Miljanić, predavač
05.12.2014.
OLGA MILETIĆ ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREOPERATIVNOJ PRIPREMI BOLESNIKA ZA KORONAROGRAFIJU
Prof.dr.sc. Boris Dželalija
08.12.2014.
KATICA BAŽDARIĆ
KVALITETA LIJEČENJA HEMODIJALIZOM KOD BOLESNIKA
Doc.dr.sc. Dario Nakić 11.12.2014.
MARINA PADELIN PROCJENA I LIJEČENJE AKUTNE POSLIJEOPERACIJSKE BOLI
Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina 15.12.2014.
ANTONIJA SMOLIĆ PRIPREMA BOLESNIKA ZA PLANIRANI KIRRŠKI ZAHVAT U ANESTEZIJI
Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina 18.12.2014.
ANA MARIJA BRALA
KLINIČKA PREHRANA KIRURŠKOG BOLESNIKA (PARENTERALNA I ENTERALNA)
Danijela Miljanić, predavač 19.12.2014.
 2015
BARBARA LONIĆ
SESTRINSKA ANAMNEZA I INTERVENCIJE KOD BOLESNIKA OBOLJELIH OD ANOREKSIJE I BULIMIJE
Anita Škarica, predavač 14.01.2015.
VALENTINA ŠIMUNOVIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA KOD OPERACIJE JEDNJAKA Danijela Miljanić, predavač 22.01.2015.
ANTE PANDŽA NEFARMAKOLOŠKE MJERE I ULOGA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U LIJEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE Ivana Gusar, predavač 29.01.2015.
JELENA PERIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHOTIČNOG BOLESNIKA

Anita Škarica. predavač 30.01.2015.
LORETA ČIRJAK

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA U HITNIM STANJIMA

 

Danijela Miljanić, predavač 30.01.2015.
IVANA GOLEM DELIRIJ I ZDRAVSTVENA NJEGA DELIRANTNOG BOLESNIKA Anita Škarica, predavač 24.02.2015.
PETRA KLANAC INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE KODD OSOBA S PERVAZIVNIM RAZVOJNIM POREMEĆAJEM Anita Škarica, predavač 24.02.2015.
PINA BENIĆ ZDRAVSTVENA NJEGA SHIZOFRENIH BOLESNIKA Anita Škarica, predavač 24.02.2015.
MILENA MODRIĆ ULOGA MEDICINSKE SESTRE PRVOSTUPNICE U PREVENCIJI POSTEKSPOZICIJSKOG INCIDENTA PRILIKOM PROVEDBE ZDRAVSTVENE NJEGE KOD BOLESNIKA OBOLJELOG OD HEPATITISA C Prof.dr.sc. Boris Dželalija 05.03.2015.
KRALJEV ANDRIJANA GONOREJA I KLAMIDIJA U HRVATSKOJ Doc.dr.sc. Alan Medić 05.03.2015.
KRISTINA PIRIJA ZDRAVSTVENA NJEGA KIRUŠKOG BOLESNIKA U HITNIM STANJIMA Danijela Miljanić, predavač 13.03.2015.
ANA-MARIJA POLONIJO ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA SA BIPOLARNIM AFEKTIVNIM POREMEĆAJEM Anita Škarica, predavač 16.03.2015.
ELENA HORVAT ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKOG BOLESNIKA KOD POREMEĆAJA NASTALIH ZLOUPORABOM PSIHOAKTIVNIH TVARI Anita Škarica, predavač 20.03.2015
NEVENA VLASNOVIĆ TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM U KIRURGIJI Danijela Miljanić, predavač 26.03.2015.
IVANA RADOS MALIGNE BOLESTI NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE Doc.dr.sc. Alan Medić 07.04.2015.
ANTONELLA ŽUNIĆ PREHRANA KOD INTENZIVNOG BOLESNIKA Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina 16.04.2015.
SARA KOŠTA BOLNIČKE INFEKCIJE KAO JAVNOZDRAVSTEVNI PROBLEM U HRVATSKOJ Doc.dr.sc. Alan Medić 17.04.2015.
ANĐELA VUKŠA ULOGA I ZNAČAJ PRVOSTUNIKA SESTINSTVA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI OBOLJELIH OD AKUTNIH INFEKCIJA GORNJEG DIJELA RESPIRATORNOG TRAKTA Ivana Gusar, predavač 05.05.2015
PAULA JERAK PRAVILNA PREHRANA TRUDNICA Izv.prof.dr.sc. Maarija Matek Sarić 28.05.2015.
DINO KEKIĆ SESTRINKSA DOKUMENTACIJA KOD BOLESNIKA S OPSESIVNO-KOMPULZIVNIM POREMEĆAJEM Anita Škarica, predavač 16.06.2015.
NINA GALEŠIĆ ARITMIJE U AKUTNOM INFARKTU MIOKARDA Doc.dr.sc. Albino Jović 18.06.2015.