14. svibnja 2015..

Završen proljetni ciklus projekta How yes no (Kako da učenje ne bude mučenje)

U četvrtak, 14. svibnja 2015., održana je posljednja radionica u sklopu proljetnog ciklusa projekta HYN (Kako da učenje ne bude mučenje). Organizatori projekta su Gradska knjižnica Zadar i Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru. Cilj projekta je unaprijediti vještine učenja kod učenika, no nije namijenjen isključivo djeci s teškoćama u učenju, već i djeci koja su uspješna u učenju, ali žele dodatno unaprijediti svoje tehnike.

U proljetnom ciklusu na projektu je volontiralo 10 studentica s Odjela za psihologiju. Projekt se sastojao od 3 simultana ciklusa od po pet radionica, pri čemu je svaki od ciklusa bio predviđen za učenike različitih razreda, a bilo je uključeno ukupno 17 učenika. HYN radionice procijenjene su od strane korisnika (učenika) vrlo visokim ocjenama, a studenti-volonteri na završnom sastanku istaknuli su da su radionice bile vrlo korisne za učenike, ali i zanimljivo i poučno iskustvo i njima samima, te su date preporuke za buduće radionice.