21. siječnja 2015..

Završna konferencija IPA projekta E-Quality

Djelatnici Studentskog savjetovališta sudjelovali su na završnoj konferenciji u sklopu  IPA projekta „E-Quality: povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“, koja se održavala 21. siječnja 2015. na Sveučilištu u Rijeci.

Cilj Projekta je doprinos promociji jednakih šansi za skupine u nepovoljnom položaju u pristupu visokom obrazovanju, a na Završnoj konferenciji su prezentirani glavni nalazi i preporuke, te je vođena diskusija o budućim koracima koja će visoka učilišta uključena u ovaj projekt poduzeti u svrhu daljnjeg unaprjeđivanja pravednosti i socijalne uključenosti.