16. prosinca 2014..

Otvoreni dan Sveučilišta

Povodom Otvorenog dana Sveučilišta, predstavljeno je Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru kroz letke na štandu, a doc.dr.sc. Marina Nekić je prezentacijom prestavila rad Savjetovališta u Svečanoj dvorani.