11. prosinca 2014..

Orijentacijski praktikum za studente anglistike

11.12.2014. održana je prezentacija Studentskog savjetovališta studentima prve godine anglistike u sklopu njihovog kolegija Orijentacijski praktikum. Predavanje je održala djelatnica savjetovališta Ivana Dumanić, mag.psych.