17. rujna 2014..

Studentsko savjetovalište u Narodnom listu

Novinarka Narodnog lista posjetila je Studentsko savjetovalište da bi intervjuirala zaposlenike o radu Studentskog savjetovališta – čime se bavimo, što nudimo, i na koji način studenti koriste usluge savjetovališta. Veliki dio razgovora odnosio se na zdravstvenu zaštitu i skrb studenata Sveučilišta i istraživanje koje se trenutno provodi na razini Sveučilišta.