3. ožujka 2008..

Osnivanje i početak rada Savjetovališta

 • Savjetovalište je počelo s radom 3. ožujka 2008. godine!!!
 • Svečanost otvaranja organizirano je 29. veljače u Svečanoj dvorani Sveučilišta.
 • Djelatnicima Savjetovališta pridružena je skupina od 14 volontera, studenata (završnih godina i apsolvenata) Sveučilišta u Zadru.
 • Započeo je individualni savjetovališni rad sa studentima koji se provodi se pod stručnom supervizijom.
 • Pet djelatnika Savjetovališta uključeno je u stručne edukacije na temu psihološkog savjetovanja studenata
 • Izvršene su predradnje za izradu web stranice Savjetovališta, dizajn grba i logotipa Savjetovališta.
 • Prikupljani su materijali sa osnovnim informacijama o radu Savjetovališta, sa tematskim letcima, brošurama, popisom literature (stručne i popularne) iz područja savjetovanja, i sl. koji će se nalaziti na web stranici Savjetovališta. Dio ovih materijala izrađen je u obliku letaka i brošura koji će biti dostupni studentima.
 • Provedena je anketa među studentima našeg sveučilišta (oko 500 studenata) kojom se snimilo stanje i utvrdile potrebe za edukacijama studenata na određenu temu, te individualnim i grupnim savjetovanjem.
 • Savjetovalište je uključeno u Tempus projekt pod nazivom Developing University Counseling and Advisory Services (DUCAS) zajedno sa savjetovalištima na slijedećim sveučilištima u: Rijeci, Zagrebu, Groningenu, Goteborgu, Southamptonu, Stratchlydeu, Helsinkiju.
 • Izrađen je Pravilnik o organizaciji rada Studentskog Savjetovališta koji je usvojen na sjednici Senata održanoj 18.09.2007.
 • Odlukom Senata od 20. lipnja 2007. Savjetovalištu su dodijeljene 2 prostorije u zgradi Sveučilišta u Ulici Petra Svačića br. 9.
 • Imenovano je Stručno vijeće savjetovališta (11 članova), predloženi su voditelj (prof.dr.sc. Anita Vulić-Prtorić) i zamjenik voditelja (mr.sc.Lozena Ivanov). Stručno vijeće čine djelatnici Sveučilišta sa 4 odjela: psihologije, sociologije, pedagogije i filozofije.
 • Studentsko savjetovalište osnovano je na prijedlog Odjela za psihologiju Odlukom Senata Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine.