1. svibnja 2008..

Rad volontera

  • Volonteri su izradili letke koji obrađuju sljedeće teme: Ispitna anksioznost (Dina Vrsaljko); Kognitivne mape (Renata Dražović); Samopoštovanje (Vanja Marinković); Strah od javnih nastupa (Nikolina Marić & Danijela Oštrić); Usamljenost (Lucija Šoša); Gubici voljenih osoba (Ana Šuto & Marta Jović). Letci se mogu naći i na web stranici savjetovališta pod Savjeti (letci su dostupni u verzijama za printanje i verzijama za čitanje)
  • Volonteri su obavijestili medije o radu savjetovališta putem e-maila, izradili plan održavanja radionica, izradili popis literature i knjiga, izradili brošure i letke, predstavili Savjetovalište na Otvorenim danima Sveučilišta i izradili slideove za tu prezentaciju, dežurali svakodnevno na telefonu, odgovarali na e-mail upite studenata, dočekivali studente i odgovarali na razna pitanja