20. listopada 2008..

Predstavljanje studentskih radova sa 16. godišnje konferencije psihologa

20.10.2008. u prostorijama Savjetovališta održana je prezentacija studentskih radova koji su prethodno bili prezentirani na 16. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Poreču. Riječ je o sljedeća dva rada: 1. Marija Eva Ugrina, Vanja Gršković, Iva Matijašić, Lucija Mičić, Lucija Marnika, Anđela Smolić-Ročak, Helena Maleš: Ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih aspekata izvještavanja o samoubojstvima mladih i 2. Vedran Lešić, Irena Pavela, Ivana Dujić, Jelena Plavčić, Maria Santini, Suzana Prenđa: Medijski pristup nasilju u obitelji. Na ovoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici medija (Zadarski list i Slobodna Dalmacija) koji su izvijestili o nalazima i preporukama za psihologiju i medije koje proizlaze iz ovih istraživanja.