17. travnja 2009..

Tempus DUCAS projekt

U petak  17.4.2009. godine u Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru održane su dvije radionice u sklopu Tempus DUCAS projekta: Peer support (Vršnjačka pomoć) i  Helping students with academic problems(Pomaganje studentima s akademskim problemima) na kojima su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Zadru, ukupno 40 sudionika, od čega je bilo 20 studenata i 20 djelatnika Sveučilišta. Voditeljice radionica bile su: Catherine Gillo sa Sveučilišta u Gothenburgu i Christine Sinclair sa Sveučilišta u Stratchlaydu.