20. studenog 2010..

Posjet Sveučilištu Strathclyde u Glasgowu

U studenom 2010. godine u sklopu projekta Tempus Eduquality organiziran je posjet Sveučilištu Strathclyde u Glasgowu. Predstavnici Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru bili su mr.sc. Lozena Ivanov i dr.sc. Josip Ćirić. Više o tom posjetu možete pronaći na eduquality-hr.com