17. prosinca 2010..

Orijentacijski praktikum za studente anglistike

17.12.2010. dr.sc. Marina Nekić i dr.sc. Josip Ćirić predstavili su djelatnost Studentskog savjetovališta studentima anglistike u sklopu kolegija Orjentacijski praktikum. Prezentaciju možete pogledati ovdje: prezentacija savjetovališta.pdf (~2MB; desni klik, pa "Save link as")