12. veljače 2011..

Supervizijska radionica

12.2.2011. od 9 do 14:30 održana je supervizijska radionica za djelatnike Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru. Tema je ovaj put bila transfer i kontratransfer. Voditeljica je bila dr. Ljiljana Bastaić.