25. studenog 2011..

Komunikacija sa slijepim i slabovidnim osobama

25.11.2011. od 11 do 13 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održano je predavanjeKomunikacija sa slijepim i slabovidnim studentima. Predavanje je održala mr. sc. Andrea Fajdetić s Odsjeka za oštećenja vida Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organizator predavanja je Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru u sklopu međunarodnog TEMPUS projekta Edukacija za jednake mogućnosti na hrvatskim sveučilištima.