3. svibnja 2012..

Edukacija na temu potpore studentima s invaliditetom

U Gradskoj knjižnici Zadar održana je Edukacija djelatnika Sveučilišta u Zadru na temupotpore studentima s invaliditetom, a u sklopu projekta EduQuality. Voditelji su bili :   Dr.sc. Josip Ćirić i Dr.sc. Rozana Petani. U edukaciji je sudjelovalo 35 djelatnika Sveučilišta u Zadru. Program edukacije.