10. prosinca 2012..

Susret studenata volontera

Od 5.-8.12.2012. na sveučilištu je održan Susret studenata volontera Hrvatske. Program. Na tom skupu 6.12. izlaganje je imala i Mag.psych. Marta Jović, koja je prikazala ulogu Savjetovališta u volontiranju.Prezentacija (5.01 Mb)