18. prosinca 2012..

Otvoreni dan Sveučilišta

Otvoreni dan Sveučilišta, povodom događaja predstavljeno Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru. Savjetovalište se predstavilo na Odjelu za psihologiju s prezentacijom o svom radu i rezultatima istraživanja, te letcima. Prezentacija (4.89 Mb)