11. siječnja 2013..

Orijentacijski praktikum za studente anglistike

Održan je Orijentacijski praktikum za studente anglistike, Savjetovalište su predstavili  Dr.sc. Josip Ćirić i Mag.psych. Matija Mesić.