Odjel za rusistiku


Kontakt: 
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar 
Telefon: 200-724
E-mail: zmatek@unizd.hr
Konzultacije: za vrijeme ispitnog roka prema potrebi i dogovoru
 

Zdenka Matek Šmit (Obrovac, 30. lipnja 1958.) završila je u Zadru Opću gimnaziju „Vladimir Nazor“ te je akad. god. 1977./1978. na zadarskome Filozofskom fakultetu upisala studijske grupe Ruski jezik i književnost (A1) i Francuski jezik i književnost (A2). Diplomirala je 1983., a 1984. upisala se na poslijediplomski studij Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (smjer teorija književnosti). Godinu poslije toga primljena je kao asistentica-pripravnica na Odsjek za ruski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zadru. Akad. god. 1989./1990. izabrana je u zvanje mlađega asistenta za predmet Ruska književnost. Pod mentorstvom akademika Aleksandra Flakera 1995. obranila je na zagrebačkome Filozofskom fakultetu magisterij Daniil Harms i ruska književna tradicija, a u lipnju 2002. doktorirala na osnovi disertacije Vasilij Vasiljevič Rozanov i avangarda. Godine 1995. stekla je na Filozofskome fakultetu u Zadru zvanje asistentice za predmet Ruska književnost. U rujnu 2002. izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta, u srpnju 2003. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u listopadu 2011. u zvanje izvanrednog profesora. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Odjelu za rusistiku Sveučilišta u Zadru izabrana je u lipnju 2020.

U više je navrata prof. Matek Šmit bila predstojnica Odsjeka za ruski jezik i književnost, najdulje od listopada 1997. do listopada 2010. U tri je navrata, od srpnja 2004. do studenoga 2009., bila zamjenica pročelnika/pročelnice Odjela za kroatistiku i slavistiku

Poveznice na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholaru i Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI).