Odjel za psihologiju

Programski i Organizacijski odbor Tjedna Mozga na Odjelu za psihologiju

Nataša Šimić, Matilda Nikolić, Irena Pavela, Leona Bortas, Atonija Bura, Josipa Cvjetović, Marin Dujmović, Josip Kresović, Iva Vranić, Božo Vukojević, Alen Juranko, Paula Andabak, Paula Pedić, Ena Panthy, Kati Kezić, Maja Kelam, Mario Zulić.

Ako imate pitanja, predstavljate zainteresiranu ustanovu (poput škole, vrtića) ili želite sponzorirati projekt javite nam se na mail: tjedan.mozga.zd@gmail.com

LINKOVI


UZ POTPORU