Odjel za psihologiju

Znanstveni i stručni radovi

 • Tucak Junaković, I., Nekić, M., Burić, I. (2013). Usamljenost i preferirana samoća kao prediktori samoprocjene zdravlja odraslih, Medica Jadertina, 43, 1-2, 11-21.
 • Macuka, I., Nekić, M. (2012). Uloga Individualnih karakteristika roditelja u objašnjenju dječjih internaliziranih i eksternaliziranih problema, Socijalna psihijatrija, 40, 2, 90-109.
 • Lacković-Grgin, K., Nekić, M., Penezić, Z. (2009). Usamljenost žena odrasle dobi: uloga percipirane kvalitete bračnog odnosa i samostišavanja, Suvremena psihologija, 12, 1, 7-22.
 • Penezić, Z., Lacković-Grgin, K., Tucak, I., Nekić, M., Žorga, S., Poljšak Škraban, O. (2008). Some predictors of generative action among adults in two transitional countries. Social Indicators Research. 87, 237-248. SAŽETAK RADA
 • Poljšak Škraban, O., Vehovar, U., Žorga, S., Penezić, Z., Nekić, M. (2008). Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem, Psihološka Obzorja,  17, 1, 73-90. SAŽETAK RADA
 • Nekić, M. (2008). Skala socijalnih strategija. U Z. Penezić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković, I. Tucak Junaković, (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4, (str. 35-45). Zadar: Sveučilište u Zadru. SAŽETAK RADA
 • Nekić, M. (2008). Skala socijalnih zaliha. U Z. Penezić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković, I. Tucak Junaković, (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4, (str. 49-58). Zadar: Sveučilište u Zadru. SAŽETAK RADA
 • Tucak, I., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Nekić, M. (2007) Uloga nekih mehanizama samoevaluacije i samoregulacije u održavanju samopoštovanja,  Društvena istraživanja. 16, 3, 515-532. SAŽETAK RADA
 • Tucak, I., Nekić, M. (2007). Uloga Eriksonovih komponenti ličnosti u psihičkoj dobrobiti osoba srednje i starije dobi, Suvremena psihologija. 10, 1, 23-36. SAŽETAK RADA
 • Tucak, I., Nekić, M. (2006). Neke odrednice zadovoljstva zdravljem odraslih osoba, Medica Jadertina. 36, 3-4; 73-82. SAŽETAK RADA
 • Nekić, M., Galić, M. (2006). Privrženost u odrasloj dobi. U  K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić, (ur.). Odabrane teme iz psihologije odraslih, (str. 201-230).  Jastrebarsko: Naklada Slap. SAŽETAK RADA
 • Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V., Nekić, M. (2004). Skala integriteta. U A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić, (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Svezak 2. (str. 19-23). Zadar: Sveučilište u Zadru. 
 • Nekić, M. (2004). Skala samostišavanja. U A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić, (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2. (str. 38-43.). Zadar: Sveučilište u Zadru. 
 • Ćubela, V., Nekić, M. (2002). Usamljenost srednjoškolaca u domenama prijateljskih, obiteljskih i ljubavnih odnosa: Prilog validaciji upitnika SELSA, RADOVI - Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. 41, 18, 69-94. SAŽETAK RADA
 • Lacković-Grgin, K., Nekić, M.,  Ćubela, V. (2002). Dobne specifičnosti integriteta s gledišta Eriksonove teorije psihosocijalnog razvoja, RADOVI – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije. 41, 18, 45-68. SAŽETAK RADA
 • Penezić, Z., Lacković-Grgin, K., Nekić, M. (2002). Samostišavanje zdravih i od raka oboljelih osoba, RADOVI – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije,  41, 18, 161-182. SAŽETAK RADA
 • Lacković-Grgin, K., Penezić, Z., Nekić, M., Dadić, J. (2002). Neke psihološke značajke osoba oboljelih od raka, Medica Jadertina, 32, 3-4, 97-106. SAŽETAK RADA

Prezentiranje radova na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

 • Nekić, M., Damjanović, J., Potočnjak, K., Dumanić, I. (2012). Sexual subjectivity in relation with self-esteem among students, Lignano Sabbiadoro, Italija,  27.-29.9.2012.
 • Nekić, M., Jakelić, I., Tucak Junaković, I. (2012). Gender differences in sexual experience and responsible behavior in adolescence, poster, Madrid, Spain, 20.-22.9.2012.
 • Nekić, M., Morić, A., Macuka, I. (2012). Self-silencing and sexual subjectivity in young females, poster, Madrid, Španjolska, 20.-22.9.2012.
 • Tucak Junaković. I., Nekić. M. (2012). Životni ciljeni I neki aspekti dobrobiti, poster, XVIII. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 24.-26.5.2012.
 • Nekić, M., Tucak Junakovic, I. (2011). Sociosexual orientation in relation with sexual risk behavior and attitudes toward condom use in late adolescence, poster, 20th World Congress of Sexual Health, Glasgow, Ujedinjeno kraljevstvo, 12.-16.6.2011.
 • Nekić, M., Ćubela Adorić, V., Macuka, I. (2011). Je li za bračno zadovoljstvo važnija pravednost podjele obveza ili doživljaj zadovoljstva njihovim obavljanjem?, poster, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 7.-9.4.2011.
 • Ćubela Adorić, V., Juranić, I., Nekić, M. (2010). Relacijsko i referenično uspoređivanje tijekom tranzicije u roditeljstvo: rezultati longitudinalnog istraživanja, izlaganje, XVII. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 27-29.05.2010.
 • Tucak Junaković, I., Ćubela Adorić, V., Nekić, M. (2009). Neki aspekti kvalitete bračnog funkcioniranja tijekom tranzicije u roditeljstvo, izlaganje, 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 22-25.04.2009. 
 • Nekić, M., Tucak Junaković, I. (2009). Sociosexuality and some aspects of sexual risk behavior among college students, poster, 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Pisa, Italija, 23.-26. 09. 2009.
 • Tucak Junaković, I., Ćubela Adorić, V., Nekić, M. (2009). Health satisfaction and some personal characteristics of adults, poster, 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Pisa, Italija, 23-26.09. 2009.
 • Lacković-Grgin, K., Nekić, M., Penezić, Z. (2008). Percepcija kvalitete bračnog odnosa, samostišavanje i usamljenost žena odrasle dobi, izlaganje, XVI Dani psihologije,  Zadar, Hrvatska, 29.-31.05.2008.
 • Nekić, M., Tucak Junaković, I., Macuka, I., Burić, I., Vulić Prtorić, A., Ivanov, L. (2008). Problemi i poteškoće studenata sveučilišta u zadru: potreba za otvaranjem studentskog savjetovališta, poster, XVI. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 29.-31.05.2008.
 • Nekić, M.  (2008). Personality in relation to life satisfaction, poster, 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia, 16.-20.07.2008.
 • Nekić, M. (2008). Gender differences in some aspects of sexuality among Croatian adults, poster,  8th Alps-Adria Psychology Conference, Ljubljana, Slovenija, 02-04.10.2008.
 • Lacković-Grgin., K., Nekić., M (2007). Rodni konzervativizam kod odraslih osoba u Hrvatskoj, izlaganje, Festival znanosti, Zadar, Hrvatska, 23.-28.04.2007.
 • Ćubela Adorić, V., Nekić, M., Tucak, I. (2007). Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija, poster, Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Split, Hrvatska, 7-10.05.2007.
 • Ćubela Adorić, V., Jurkin, M., Nekić, M. (2007). Quality of sibling relationships and loneliness in an age heterogeneous sample of adults, poster, 13th European Conference on Developmental Psychology,  Jena, Njemačka, 21-25.08.2007.
 • Nekić, M. (2007). Socijalne strategije u relaciji sa životnim zadovoljstvom, izlaganje, 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa,  Zagreb, Republika Hrvatska, 13-15.12.2007. 
 • Nekić, M. (2007).  Socijalne zalihe kao prediktori životnog zadovoljstva: što nam najviše treba od drugih?poster, 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa,  Cavtat, Hrvatska, 14-17.11.2007.
 • Nekić, M., Tucak, I. (2007). Loneliness in adolescence: the role of social strategies, poster, 13th European Conference on Developmental Psychology,  Jena, Njemačka, 21-25.08.2007.
 • Tucak, I., Nekić, M., (2007). Interrelations of Erikson's personality components and their role in prediction of some aspects of psychological functioning in midlife and older adults, poster, 13th European Conference on Developmental Psychology,  Jena, Njemačka, 21-25.08.2007. 
 • Nekić, M. (2006). Što trebamo dobiti od drugih da se ne bi osjećali usamljenima? izlaganje, XV. Dani psihologije u Zadru,  Zadar, Hrvatska, 25-27.05.2006.
 • Nekić, M., Tucak, I. (2006). Dimensions of attachment to parents in prediction of family loneliness among Croatian adolescents, poster,  1st International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, "Acceptance: Essence of Peace",  Istanbul, Turska, 22.-24.06.2006. 
 • Penezić, Z., Lacković-Grgin, K.,  Tucak, I., Nekić, M., Žorga, S., Poljšak Škraban, O. (2006). Neki prediktori generativnog djelovanja odraslih osoba u dvije tranzicijske zemlje, izlaganje, XV. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 25-27.05.2006. 
 • Poljšak Škraban, O., Žorga, S., Penezić, Z., Nekić, M. (2006). Življenjski cilji in uresničevanje nekaterih razvojnih nalog – medkulturna raziskava, izlaganje, Človek in sreča, V. Kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo,  Ljubljana, Slovenija, 08.-11.11.2006.
 • Tucak, I., Nekić, M. (2006). Životni ciljevi i zadovoljstvo socijalnim odnosima mladih različite razine povjerenja u ljude i cinizma, poster, 14. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Ljudski potencijali kroz životni vijek, Vodice, Hrvatska, 25.-28.11.2006. 
 • Nekić, M., Penezić, Z. (2005). Uloga osobina ličnosti i socijalnih strategija u predikciji usamljenosti kod srednjoškolaca, izlaganje, 17. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 15.-17. 12. 2005.
 • Tucak, I., Nekić, M. (2005). The role of life goals, generative concern and attitudes toward human nature in prediction of life satisfaction among university students, poster, 9th European Congress of Psychology, Granada, Španjolska, 03.-08.2005.
 • Tucak, I., Penezić, Z., Lacković-Grgin, K., Nekić, M. (2005). The Role of Self-Evaluation and Self-Regulation Mechanisms in Self-Esteem Maintenance, poster,  7th Alps-Adria Conference in Psychology, Zadar, Hrvatska, 02.-04. 06. 2005. 
 • Nekić, M., Tucak, I., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z. (2004). Age specificities in generativity in three samples of adult persons: prezentacija jednog od priopćenja s ranijih međunarodnih skupova, poster, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, 15.-19. 11. 2004.
 • Nekić, M., Lacković-Grgin, K. (2004). Personal Control of Development in Relation with Self-Esteem and Some Erikson's Components of Personality, poster, Second European Conference on Positive Psychology, Verbania Pallanza, Italija, 05.-08. 07. 2004. 
 • Nekić, M., Penezić, Z. (2004). Obrasci povezanosti ego integriteta i nekih strategija samoregulacije kod osoba različite razine stresnog iskustva, izlaganje XIV. Dani psihologije,  Zadar, Hrvatska, 26-29.05.2004. 
 • Lacković-Grgin, K., Nekić, M., Ćubela Adorić, V., Penezić, Z. (2003). Promjene ego integriteta u četiri tranzicijska razdoblja života, izlaganje, XVI. Dani Ramira Bujasa,  Zagreb, Hrvatska, 11.-13.12. 2003.
 • Nekić, M., Tucak, I., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z. (2003). Age specificities in generativity in three samples of adult persons, poster, 8th European Congress of Psychology, Beč, Austrija, 06-11.07.2003. 
 • Nekić, M., Ćubela, V. (2002). Socijalna i emocionalna usamljenosti tijekom adolescencije, XIII. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 23.-25.05.2002. 
 • Ćubela, V., Nekić, M. (2002). Global versus multidimensional measure of loneliness, izlaganje, 6th Alps-Adria Conference of Psychology, Rovereto, Italija, 03.-06.10.2002.
 • Nekić, M., (2000). Neke razlike u samoći i usamljenosti s obzirom na spol, izlaganje, XII. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 25.-27.05.2000.
 • Nazor, M., Nekić, M. (1998). Korelati usamljenosti u adolescenciji, izlaganje, XI. Dani psihologije, Zadar, Hrvatska, 27.-29.05.1998.


Izbornik