Odjel za psihologiju
Informacije

mr. sc. Lozena Ivanov

Rođena je u Zadru. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Zadru. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 1992. godine. Godine 1996. primljena je na Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru u zvanju predavača, a 2001. godine birana je u zvanje višeg predavača i izvodi nastavu iz područja opće i edukacijske psihologije. Magistrirala je 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je uključena u istraživački projekt prof. dr. sc. Izabele Sorić «Medijacijska uloga emocija u procesu samoregulacije učenja» te preko Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru u Tempus projektu „Education of Equal Opportunities at Croatian Universities“. U više navrata bila je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dani psihologije u Zadru. Izlagala je radove na više znanstvenih i stručnih skupova.

 


BIBLIOGRAFIJA


Ivanov, L., Penezić, Z. i Gregov, Lj. (1999). Relacije samoefikasnosti i usamljenosti s nekim   osobnim varijablama, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 37(14), 53-66.

Penezić, Z., Ivanov, L. i Proroković, A. (1999). Samoefikasnost i perfekcionizam kod studenata: Pokušaj psihometrijske provjere korištenih skala, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 37(14), 67-80.

Ivanov, L., Penezić, Z. i Ćirić, J. (2000). Usporedba djece i adolescenata s obzirom na lokalizaciju kvalitete prikazanih objekata, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 38(15), 97-110.

Penezić, Z., Ivanov, L. (2000). Predikcija zadovoljstva životom kod tri različite dobne skupine, Psihologijske teme, 8-9, 47-61.

Ivanov, L., Penezić, Z. (2001). Samoefikasnost: Pregled teorije, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 39(16), 113-142.

Ćubela, V., Ivanov, L. (2001). Vjerovanja u (ne)pravedan svijet i centralnost pravde: Relacije s osjećajem koherentnosti i generaliziranim očekivanjima u pogledu budućnosti, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 39(16), 33-51.

Ivanov, L., Penezić, Z. (2002). Anksioznost od računala: Usporedba učenika srednjih škola i studenata, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40(17), 207-222.

Ivanov, L. (2002). Skala opće samoefikasnosti, U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela, Z. Penezić (Ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar, Filozofski fakultet, 6-7.

Ivanov, L., Penezić, Z. (2003). Različiti tipovi socijalnih usporedbi tijekom prilagodbe studiju, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio FPSP, 41(18),95-117.

Ivanov, L., Penezić, Z. (2004). Burnsova skala perfekcionizma, U: A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela, Z. Penezić (Ur.), Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar, Filozofski fakultet, 13-18.

Ivanov, L. (2006). Procesi prilagodbe u odrasloj dobi, U: K. Lacković-Grgin, Ćubela Adorić, V. (Ur.), Odabrane teme iz psihologije odraslih, Jastrebarsko, Naklada Slap, 99-122.

Poljšak Škraban, O., Žorga, S., Ćubela Adorić, V., Tucak, I., Ivanov, L. (2007).
The sense of coherence in Slovenian and Croatian adults. 15th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings, Ćubela Adorić, V. (Ur.). Zadar, Sveučilište u Zadru, 287-297.

Vulić-Prtorić, A., Ivanov, L. (2008). Savjetovalište za studente, U: I. Manenica, N. Šimić (Ur.) Quo Vadis Psychologia, Zadar, Sveučilište u Zadru, 109-112.

Ivanov (2010). Skala socijalne podrške, U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, Z. Penezić, A. Proroković (Ur.), Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar, Sveučilište u Zadru, 69-78.