Odjel za psihologiju
Informacije


Adresa Odjela:


Odjel za psihologiju
Krešimirova obala 2
23000 Zadar

Pročelnica Odjela:
Telefon:
E-mail:

Prof. dr. sc. Nataša Šimić
023 / 200-568
nsimic@unizd.hr

Zamjenica pročelnice Odjela:
Telefon:
E-mail:

Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević
023 / 200-570
mnikolic@unizd.hr

Erasmus koordinator:
Telefon:
E-mail:

Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić
023 / 200-582
marina@unizd.hr

Tajnica:
Telefon:
E-mail:

Sanja Stepanović, prof.
023 / 200-625
sstepano@unizd.hr