Pomorski odjel

Najava tečajeva za pomorce

Najava tečajeva za pomorce
U tijeku su prijave za sljedeće tečajeve na Pomorskom odjelu:
 

TEČAJ

TERMIN

TRAJANJE

 

D47B

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – upravljačka razina

04.12.-05.12.

2 dana

Prijavi se

D1

Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

07.12.

1 dan

Prijavi se

D27

Rad s opasnim teretima


10.12-12.12.

3 dana

Prijavi se

D45

Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

 

13.-14.12.

2 dana

Prijavi se

D46

Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

17.-18.12.

2 dana

Prijavi se

D48

Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša

19.12.

1 dan

Prijavi se

D32

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

20.-21.12.

2 dana

Prijavi se

Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ostvaruju pravo na 50% popusta na cijenu tečaja.

*Napomena: tečajevi će se održati ukoliko se prikupi dovoljan broj polaznika.

Tečajeve možete prijaviti na e-mail: stutic@unizd.hr ili na brojeve 023/400-336; 091/169-5927