Pomorski odjel

Najava tečajeva za pomorce

U tijeku su prijave za sljedeće tečajeve na Pomorskom odjelu:

D13B

STCW V/1-2-1

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

(Liquefied Gas Tanker Familiarization)

22.10.-25.10.

4 dana

Prijavi se

D14

STCW V/1-1-2

Rad na tankerima za ulje

(Advanced oil tanker operations)

24.10.-31.10.

6 dana

Prijavi se

D16

STCW V/1-1-3

Rad na tankerima za kemikalije

(Advanced chemical tanker operations)

07.11.-14.11.

6 dana

Prijavi se

Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ostvaruju pravo na 50% popusta na cijenu tečaja.

*Napomena: tečajevi će se održati ukoliko se prikupi dovoljan broj polaznika.