Pomorski odjel

Na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru održan sastanak Udruge visokoškolskih učilišta RH

Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru bio je u petak, 5. svibnja domaćin skupštine Udruge visokoškolskih učilišta Republike Hrvatske.

Pored domaćina Skupštini su nazočili i predstavnici Pomorskog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Splitu i Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.

Usvojene su izmjene i dopune Statuta, a dogovoreno je da će sve članice Udruge potpisati međusobne sporazume o poslovno-tehničkoj suradnji. Njima će se unaprijediti rad Udruge, ali i visoko obrazovanje u području pomorstva, mobilnost studenata i nastavnika, suradnja na projektima, elaboratima i sl.

Theme picker