Odjel za povijest

Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić

Biografija:

Rođena 1963. godine u Puli gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje.

Nastavni predmeti (preddiplomski i diplomski studij):

 • Povijest Grčke
 • Povijest Rima
 • Antička povijest hrvatskog prostora
 • Društva antičke Grčke i Rima
 • Osnove latinske epigrafije
 • Kamenje govori: analiza antičkih latinskih natpisa
 • Antička naselja Hrvatske
 • Stanovništvo rimskodobne Dalmacije
 • Call me Iulius! Roman rule over Dalmati

Poslijediplomski doktorski studiji na Sveučilištu u Zadru:

 • Mentorica na smjeru Povijest Poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija "Humanistički studiji" Sveučilišta u Zadru (od 2010. g.); od 2010. zamjenica voditelja smjera, a od 2016. voditeljica smjera Povijest.
 • Na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju "Arheologija istočnog Jadrana" Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru drži predavanja i seminare iz predmeta "Ženska praenomina" i "Ius Latii i epigrafika" (od 2007. g.).

Znanstveni i stručni interesi:

 • Latinska epigrafija rimske provincije Dalmacije (a osobito rimskodobne Liburnije).
 • Domorodačka antroponimija, osobito ona stanovništva rimske provincije Dalmacije.
 • Socijalna povijest predrimskodobnog i rimskodobnog stanovništva, a osobito onoga koje je obitavalo na području rimske provincije Dalmacije.
 • Rimska arheologija (osobito nekropolâ i stambenih prostora).

Obrazovanje:

1982.-1989.  studirala Arheologiju i Talijanski jezik s književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje i diplomirala s temom "Obitelj i obiteljski odnosi na nadgrobnim spomenicima rimske provincije Dalmacije za Principata" (mentor: dr. sc. Julijan Medini).

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (R. Slovenija) 1995. godine stječe stupanj magistra znanosti uspješno obranivši rad pod naslovom "Družina v antični Dalmaciji" ("Obitelj u antičkoj Dalmaciji") (mentor: dr. sc. Božidar Slapšak).

Godine 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru stječe naslov doktora znanosti (naslov disertacije: "Pučanstvo Liburnije od 1. do 3. stoljeća po Kristu: antroponimija, društveni slojevi, etničke promjene, gospodarske uloge) (mentor: dr. sc. Slobodan Čače).

Zaposlenja:

 • Od 2014. g. redovna profesorica na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • 2009.-2014. izvanredna profesorica na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • 2002.-2009.  docentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru.
 • 1992.-2002. znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkim projektima prof. dr. Slobodana Čače na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru:
  • 1992.-1996. u zvanju mlađe asistentice;
  • 1996.-2000. u zvanju asistentice;
  •  2000.-2002. u zvanju više asistentice.
 • 1989.-1991. radi u HPT-u.

Prethodne nastavne aktivnosti:

 • 2001.-2007. - Na poslijediplomskom znanstvenom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta "Antička povijest Ilirika: društvo i stanovništvo na osnovi epigrafičkih svjedočanstava".
 • Na preddiplomskom studiju Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta:
  • 2005.-2015. "Prapovijest hrvatskog prostora" (I. godina studija),
  • 2005.-2015. "Predantička društva Europe: Etruščani" (izborni predmet),
 • Na dodiplomskom studiju Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru održavala je nastavu iz predmeta:
  • 1992.-2010. "Metodologija povijesne znanosti" (III. godina studija),
  • 1999.-2005. "Hrvatske zemlje u starom vijeku" (I. godina studija),
  • 1996./1997. seminar izbornog predmeta "Viši slojevi rimske provincije Dalmacije" (II. godina studija),
  • 1998./1999. seminar iz predmeta "Povijest starog vijeka"  (I. godina studija),
  • 1997./1998. seminar izbornog predmeta "Pučanstvo antičke Liburnije" (III. godina studija).
 •  Na studiju Povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održavala je nastavu iz predmeta:
  •  2007.-2012. - "Stara povijest hrvatskog prostora",
  •  2005.-2007. - "Prapovijest hrvatskog prostora",
  •  2005.-2007. - "Antička povijest hrvatskog prostora",
  •  2003.- 2005. - "Hrvatske zemlje u starom vijeku"

Znanstveno-istraživački projekti:

 • Od 2007. do 2013. g. voditeljica znanstvenog projekta "Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji" koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
 • Od 1998. do 2001. voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta za mlade istraživače "Antroponimija Liburna i Ridita: komparativna studija" koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
 • Od 2003. do 2012. organizirala i rukovodila arheološkim istraživanjima na lokalitetu Caska na otoku Pagu, nakon čega predvodi stručnu skupinu za analizu i objavu građe s rimske nekropole u Uvali Caska.
 • Od 2011. surađuje kao individualni suradnik u međunarodnom znanstvenom projektu "AdriAtlas".
 • Godine 2011. surađivala je kao individualni suradnik u međunarodnom znanstvenom projektu "CIL XVII", a 2010. u međunarodnom znanstvenom projektu "Mainz Academy Ancient Slavery Project".
 • Od 2010. surađuje kao individualni suradnik u epigrafskim bazama podataka "Epigraphische Datenbarnk Haidelberg" i " Epigraphische Datenbarnk Clauss-Slaby".

Druge stručne aktivnosti:

 • Od 2007./2008. urednica časopisa "Miscellanea Hadriatica et Mediterranea" Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.
 • Sudjelovala na brojnim arheološkim istraživanjima, od kojih valja istaknuti:
  • 1985.-1986. suradnja na međunarodnom projektu "Neothermal Dalmatia" (voditelji: John Chapman [GB] i Šime Batović [Hrvatska]),
  • 1987. devet mjeseci na velikom zaštitnom arheološkom istraživanju "Salona - Zaobilaznica '87" pod vodstvom B. Kirigina (Arheološki muzej u Splitu),
  • 1992. i 1994. suradnja na međunarodnom projektu "Adriatic Islands Project" (voditelji: Vincent Gaffney [GB], Timothy Kaiser [Canada], John Hayes [GB], Branko Kirigin [Hrvatska] i drugi),
  • 1997.-1998. rad na svetištu iz helenističkog razdoblja na rtu Ploča (promunturium Diomedis), pod vodstvom S. Čače (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru) u sklopu voditeljeva projekta "Liburni i primorski Delmati 4.-1. st. pr. Krista".

Ostale aktivnosti:

Služi se s više stranih jezika: fluentno se služi engleskim i talijanskim jezikom, a više jezika poznaje na pasivnoj razini (francuski, španjolski, njemački, slovenski). Povremeno prevodi stručne tekstove s hrvatskog na engleski ili talijanski jezik i obratno.

Dobro poznaje rad na računalima, kako na PC-u tako i na MacIntoshu.

Članstva u strukovnim i drugim udrugama:

 • Od 2012. voditeljica Sekcije za staru povijest Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ).
 • Od 1997. članica međunarodne udruge "Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine".
 • Od 1984. članica "Hrvatskog arheološkog društva".

Bibliografija


Popis radova i sudjelovanja na znanstvenim skupovima 2010.-2015.

(Reference list and conference participation 2010-2015)

 

 1. A. Kurilić - Z. Serventi, Buried far Away: Easterners in Roman Liburnia, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 19/II, 2015. (u tisku)
 2. A. Kurilić - Z. Serventi, The Caska Necropolis – Exceptions, Rituals and "Deathscapes",  Archaeologia e antropologia della morte: III incontro di studi di archeologia e antropologia a confronto, Roma (u tisku).

          Link

 1. V. Zović - A. Kurilić, Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije, Arheološki vestnik, 66, Ljubljana, 2015., 399-453

          Link

 1. A. Kurilić - Z. Serventi, Natpis Gaja Kornelija s Ilovika i Cornelii u Liburniji / Caius Cornelius's Inscription from Ilovik and Cornelii in Liburnia, Opuscula archaeologica, 37/38, Zagreb, 2015., 219-247.

          Link

 1. A. Kurilić, The Characteristics of Vulgar Latin in Epigraphic Monuments, Classical heritage from the epigraphic to the digital: Academia Ragusina 2009 & 2011, eds. Irena Bratičević - Teo Radić,  Zagreb: Ex libris, 2014., str. 9-21.
 2. A. Kurilić, Some Problems concerning the Reading of the CIL 3, 12813, Lucius Artorius Castus and the king Arthur legend: proceedings of the International Scholarly Conference from 30th of march to 2th of April 2012. / Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa držanog u Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012., ur.  N. Cambi - J. Matthews, Split : Književni krug Split, 2014. str. 131-143
 3. I. Oštarić - A. Kurilić, Arheološka karta otoka Paga, Novalja: Grad Novalja - Ogranak Matice hrvatske u Novalji, 2013.
 4. A. Kurilić, Roman Naval Bases at the Eastern Adriatic, Histria antiqua, 21, Pula, 2012., 113-122.

          Link

 1. A. Kurilić, Natione Liburnus – identitet naroda i pojedinca, Prilozi iz hrvatske historiografije, Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009.-2011., Biblioteka "Dies historiae", knj. 5, Zagreb, 2012., 171-181.

          Link

 1. A. Kurilić, Diadora. Glasilo Arheološkoga muzeja Zadar, sv. 25, Zadar 2011., str. 1-232, Tabula, 11, 2013., 199-202.

          Link

 1. I. Matijević - A. Kurilić, Dva neobjavljena žrtvenika iz Salone / Two Unpublished Altars from Salona, Opuscula archaeologica, 35, Zagreb, 2011., 135-165.

          Link

 1. A. Kurilić, Novčani iznosi i jedinice na latinskim natpisima, INCC 2010: Zbornik radova 6. međunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska, 26.-29. rujna 2010. = Proceedings of the 6th international numismatic congress in Croatia, University of Zadar, Zadar, Croatia, September 26-29, 2010, Rijeka: Hrvatsko numizmatičko društvo - The Pontifical Institute of Medieval Studies - Sveučilište u Zadru, 2011., 175-186.
 2. A. Kurilić, Kasnoantički stambeni objekt iz Caske (Cissa) na otoku Pagu, Histria antiqua, 20, Pula, 2011., 405-413.

          Link

 1. S. Kirchhoffer - A.  Kurilić, Suvremeni metodološki pristupi rimskodobnom stambenom prostoru i mogućnost njihove primjene u istraživanju prostora Liburnije, Histria antiqua, 20, Pula, 2011., 333-345.

          Link

 1. A. Kurilić, Otok Pag od prapovijesti do kraja antičkog razdoblja, Toponimija otoka Paga, ur. V. Skračić, Zadar, 2011., 51-91.
 2. A. Kurilić, Otok Murter od prapovijesti do kraja antičkog doba, Toponimija otoka Murtera, ur. V. Skračić, Zadar, 2010., 33-53.
 3. A. Kurilić, Otok Pag (južni dio),  Hrvatski arheološki godišnjak, 7, Zagreb, 2010. (2011.), 550-553.

          Link

 1. A. Kurilić, L. Gavius Optatus sacerdos Liburnorum iz Senja, Scripta Branimiro Gabričević dicata, ur. J. Dukić - A. Milošević - Ž. Rapanić, Trilj, 2010., 83-91.

          Link

 1. A. Kurilić, A Table of Standard Measure – Mensa Ponderaria from Asseria, Pax et bonum FF-AM. The Archaeological Collection of the Franciscan Monastery in Sinj, ed. M. Topić, Sinj, 2010., 147-155. 4 figures.
 2. A. Kurilić, Komemoratori i pokojnici s liburnskih cipusa: tko su, što su i odakle su? / Commemorators and deceased on Liburnian cippi: who were they, what were they and where have they come from?, Asseria, 8, Zadar, 2010., 131-274.

          Link

 1. A. Kurilić, Produkcija rimskih votivnih ara, Histria antiqua, 19, Pula, 2010., 265-272.

          Link

 1. A. Kurilić - B. Mušič, Caska - geofizikalno istraživanje, Hrvatski arheološki godišnjak, 6/1, Zagreb, 2009. (2010.), 465-467.

 

Skripta/nastavni materijali / Teaching material for students

 1.  Skripta predavanja iz predmeta "Antička povijest hrvatskog prostora"  (recenzenti: prof. dr. sc. Zdenko Brusić i prof. dr. sc. Slobodan Čače) na mrežnim stranicama Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru:

          http://www.unizd.hr/povijest/Nastava/Nastavnimat/tabid/278/Default.aspx

 1. Dopunski nastavni materijali za predmet "Povijest Grčke" na mrežnim stranicama Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru:

          http://www.unizd.hr/povijest/Nastava/Nastavnimat/tabid/278/Default.aspx

 1. Dopunski nastavni materijali za predmet "Povijest Rima" na mrežnim stranicama Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru:

          http://www.unizd.hr/povijest/Nastava/Nastavnimat/tabid/278/Default.aspx

 

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCES
 

I. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima / Participation in scientific conferences

 1. A. Kurilić - B. Štefanac, "An inscription recently found in Zadar dedicated to Faustina", Antiquitatis sollemnia - Antidoron Mate Suić, Zagreb - Zadar, 3.-7. studenoga 2015.
 2. A. Falileyev - A. Kurilić, "Celtic deities in Roman Dalmatia: A Reassessment", 14. F.E.R.C.AN-Workshop "Gallo-römische Gottheiten und ihre Verehrer" / "Gallo-roman deities and their worshipers", Trier 12.-14. Oktober 2015.
 3. A. Kurilić - Z. Serventi, "Buried far Away: Easterners in Roman Liburnia", Death, Dying and Disposal Conference: Eastern and Western Ways of Dying and Death (DDD12), Alba Iulia, 2-6 September 2015.
 4. A. Kurilić - Z. Serventi, "The Caska Necropolis – Exceptions, Rituals and "Deathscapes", Archaeologia e antropologia della morte: III incontro di studi di archeologia e antropologia a confronto, Roma, 19-22 Maggio 2015.
 5. A. Kurilić, Epigraphic monuments from Crikvenica (Ad Turres), 3rd international archaeological colloquy "Roman Ceramic and Glass Manufactures.  Production and Trade in the Adriatic region", Crikvenica, 4.-5. studeni 2014.
 6. A. Kurilić, Augustus parens coloniae, Međunarodni znanstveni skup "Stoljeće hrabrih: Arheologija rimskog osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika" / International conference "Century of the brave: Archaeology of the Roman conquest and indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs", Zagreb, Hrvatska, 22.-26. rujna 2014.
 7.  A. Kurilić - Z. Serventi, Late Roman Tombs and Burial Places in the Province of Dalmatia, International scientific conference "The basilica of St Sophia in the transition from paganism to Christianity", Sofia, 10.-14. ožujka 2014.
 8. A. Kurilić, Rimska nekropola u Caski - prikaz istraživanja 2003.-2012. g., Međunarodno arheološko savjetovanje "Život sa staklom od prapovijesti do srednjeg vijeka" / International archaeological symposium "Living with Glass: From Prehistory to the Early Middle Ages",  Pula - Zadar, Hrvatska, 20.-23. studenog 2013.
 9. A. Kurilić, Lo spostamento dei centri delle comunità: il caso dell'isola di Pago, AdriAtlas e la storia dello spazio Adriatico antico (VI a.C. - VIII d.C.), Roma, Italija, 4-6 Novembre 2013
 10. A. Kurilić - Z. Serventi, Mosaic inscriptions in the Basilica of Sv. Nikola (St. Nicholas) on the island of Krk, poster na međunarodnom znanstvenom skupu XVI congresso internazionale di archeologia cristiana "Costantino e i Costantinidi: l'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi", Roma, 22-28 settembre 2013.
 11. A. Kurilić - M. Radović, Dva rimska miljokaza iz Nina, Znanstveni skup povodom 50 godina studija arheologije na Sveučilištu u Zadru "Arheologija istočnog Jadrana", Zadar, 25.-26. 4. 2013.
 12. A. Kurilić, Mit o matrijarhatu kod Liburna, Deseti znanstveni simpozij Dies Historiae "Žene kroz povijest", Zagreb, 5. prosinca 2012.
 13. A. Kurilić - J. Baraka, Boundary Stones from Roman Dalmatia - Some Recent Discoveries, poster na međunarodnom znanstvenom skupu "XIV Congressus internationalis epigraphiae Graecae et Latinae", Berlin, 27.-31. 8. 2012.
 14. A. Kurilić, Some Problems concerning the Reading of CIL 3, 12813, Međunarodni znanstveni skup "Lucius Artorius Castus, čimbenik u stvaranju mira o kralju Arturu i Podstrana u antici", Podstrana, 31. 3. - 1. 4. 2012.
 15. A. Kurilić, Roman Naval Bases at the Eastern Adriatic, Međunarodno arheološko savjetovanje "Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", Pula, 23.-26. studenog 2011.
 16. A. Kurilić, Ordinatio tituli as Dating Criterion of Latin Inscriptions in Ancient Dalmatia, XII Međunarodni kolokvij o rimskoj provincijalnoj umjetnosti, Pula, 23. - 28. svibnja 2011.
 17. A. Kurilić, Natione Liburnus – identitet naroda i pojedinca, Osmi znanstveni simpozij Dies Historiae "Identiteti kroz povijest i identiteti danas", Zagreb, 8. prosinca 2010.
 18. A. Kurilić - S. Kirchhoffer, Suvremeni metodološki pristupi proučavanju rimskog stambenog prostora i mogućnost njihove primjene na  području antičke Liburnije, Međunarodno arheološko savjetovanje "Nastambe i stanovanje od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", Pula, 24.–27. studeni 2010.
 19.  A. Kurilić, Kasnoantičko stambeno zdanje iz Caske (Cissa) na otoku Pagu, Međunarodno arheološko savjetovanje "Nastambe i stanovanje od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", Pula, 24.–27. studeni 2010.
 20.  A. Kurilić, Novčani iznosi i jedinice na latinskim natpisima, 6. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj (INCC 2010), Zadar, 26.-29. rujna 2010.

 

II. Predavanja na stručnim i drugim skupovima / Papers presented at professional conferences and other public speeches

 1. A. Kurilić, Antički izvori za povijest Ilirika i kako ih čitati, arheološko-povijesna radionica "Pisana vrela u stvaranju povijesti",  Zadar, 28.-29. travnja 2014.
 2. A. Kurilić, "Proročanski znaci i magične čini", Antički dani - Bakanalije, Zadar, 3.-7. lipnja 2013.
 3. Z. Serventi - A. Kurilić, "I konji su senatori, zar ne?!", VII. dani povijesti "Lude okrunjene glave", Zadar, 13.-14. ožujka 2013.
 4. A. Kurilić, "Vodice i Šibensko-kninska županija", Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH, Vodice: Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, 2.-7. srpnja 2012.
 5. A. Kurilić, "O duhu vremena govore nam gozbe", VI. dani povijesti "Duh vremena hrvatskog prostora", Zadar, 22.-23. ožujka 2012.
 6. A. Kurilić, "Mit o Amazonkama", IV. dani povijesti "Mit kao odraz povijesne zbilje", Zadar, 24.-25. ožujka 2010.

 

III. Popularizacija znanosti - javna predavanja / Popularisation of science - public speeches

 1. A. Kurilić, "Ploviti se mora… S Paga na kopno i natrag u starom vijeku", ciklus predavanja u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag, Pag, 9. svibnja 2014.
 2. A. Kurilić, "Tuče li Rimljanin ženu ...?", Noć muzeja, Zadar, Etnološki odjel Narodnog muzeja u Zadru, 28. siječnja 2011.
 3. A. Kurilić, "Rimske starine Paga i okolice", ciklus predavanja u organizaciji Savjeta mladih Grada Paga, Pag, 1. ožujka 2010.

 

Punu bibliografiju preuzeti ovdje. / Full bibliography download here

 

 

INFO


Anamarija Kurilić

Redoviti profesor

br. ureda: 200 (zgrada na obali)

tel. 023/200-515

e-mail: akurilic2011@gmail.com

konzultacije: ponedjeljak 12:00-13:00h i četvrtkom 10:00-11:00h