Odjel za povijest

Doc. dr. sc. Valentina ŠOŠTARIĆ

Biografija:

Rođena 26. rujna 1984. u Zagrebu. Osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje stječe u Đakovu, gdje je maturirala školske godine 2002./03. Studijsku grupu povijest i hrvatski jezik i književnost završava 2008. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, među 10% najboljih studenata. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica mnogobrojnih priznanja i stipendija (Osječko-baranjske županije, MZOŠ-a, grada Đakova, finalistkinja Top stipendije za top studente...). 2008.-09. godine zaposlena kao profesorica povijesti i hrvatskog jezika i književnosti u Srednjoj školi Oroslavje, a od 2009. godine do danas kao prof.-asist. na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U siječnju 2010. godine obranila sinopsis doktorske disertacije pod nazivom: Uloga poklisara u širenju teritorija Dubrovačke Republike na zaleđe (krajem 14. i početkom 15. stoljeća). U znanstveno zvanje znanstveni suradnik izabrana je u rujnu 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je u rujnu 2014. godine.

Bibliografija

Članci:

 •  „Pavlinski samostan Sv. Spasitelja kod Batine“, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Beli Manastir u prošlosti i sadašnjosti, ur. I. Balta, Zavod za baranjsku povjesnicu Beli Manastir, Beli Manastir, 2015., 93-102.
 • „Pregovori o proširenju dubrovačkih granica kroz vizuru odnosa moći“, Hum – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 11, 2014, 206-234.
 • „Utjecaj franjevačke duhovnosti na oblikovanje kulturnog krajolika kontinentalne Hrvatske u razdoblju srednjeg vijeka“, Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj, ur. P. Knezović i M. Jerković, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2014, 185-204.
 • "Metode i tehnike komunikacije između vlasti i poslanika u pregovorima oko proširenju dubrovačkih granica", Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, LII/1, Zagreb-Dubrovnik, 2014, 21-49.
 • "Diplomatski ceremonijal – važan oblik komunikacije u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica", Radovi Instituta za povijest u Zadru, Zadar, br. 54, 2013, 18-40.
 • "Diplomatske ovlasti kao preduvjet uspješnosti provedenih misija glede dubrovačkih teritorijalnih akvizicija", Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, Časopis Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, br. 1, 2013, 61-79.
 • "Tajne srednjovjekovnih moreplovaca", Histria Antiqua, br. 21, 2012, Pula, 483-491.
 • „Mučeničko razdoblje služenja bosanskih franjevaca (od pada pod Turke do završetka Velikog bečkog rata“, Mučeništvo kao nepresušni izvor kulture, ur. Jozo Čikeš, Vitez 2010, Buško Blato 2011, 33-49.
 • "Samostan i crkva sv. Ilije u Modriči", Bosna franciscana, 34, XIX, Sarajevo, 2011, 209-218.
 • "Virtuoznost uvjeravanja ili o argumentaciji dubrovačkim teritorijalnim aspiracijama", Radovi HAZU, br. 12, Sarajevo, 2011, 211-223.
 • "Socijalna topografija Dubrovnika krajem 13. i početkom 14. stoljeća na primjeru obitelji de Sorgo (Sorkočević)", Povijesni zbornik, br. 3, Osijek, 2009, 17-34.

 

Izlaganja na skupovima:

 •  2015., rujan 15.-18., Historical Network Research Conference 2015, Instituto de historia contemporanea, "The Social Network of the First Ambassadors of Dubrovnik to the Sublime Porte" (u procesu tiska).
 • 2015.,  svibanj 28.-30., Identity in Flux, First biennial conference in the series Past, Present, Future, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia, “Influence of the verbal communication in shaping Dubrovnik`s Identity in the first diplomatic contacts with the Ottoman Empire” (u procesu tiska).
 • 2015., svibanj 21.-22., International Conference Childhood and Old Age in Historiography, Institute of History UMCS, Lublin, Poland, “Age Structure of Dubrovnik Ambassadors Who Worked in Pairs during the First Half of the 15th Century” (u procesu tiska).
 • 2014., listopad 15.-18., 4th international Balkan Annual Conference (IBAC) Turkey and Romania: Historical Ties and Future Collaborations in the Balkans, Bucharest, Romania, „The first ambassadors from Dubrovnik at the sublime Porte (1430/31)“ (u procesu tiska).
 • 2014., listopad 10.-11., Second Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, Croatia, „Father and Son in the diplomatic service at the Court of duke Sandalj Hranić Kosača“ (u procesu tiska).
 • 2014., lipanj, 19.-22., X. međunarodni simpozij Pasionska baština Istre i Kvarnera - Muka kao nepresušno nadahnuće kulture,  Zagreb-Pazin, Croatia, „Retorika tijela i kult sv. Eufemije u Rovinju“(u procesu tiska).
 • 2013., svibanj 23.-25., Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj, „Utjecaj franjevačke duhovnosti na oblikovanje kulturnog krajolika kontinentalne Hrvatske doturskog razdoblja“ (tiskano).
 • 2013., travanj 4., Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Beli Manastir u prošlosti i sadašnjosti, „Pavlinski samostan Sv. Spasitelja kod Batine“, (tiskano).
 • 2012., listopad 1.-5., Kongres hrvatskih povjesničara, „Ovlasti dubrovačkih poklisara kao preduvjet za uspješno proširenje gradskog teritorija“, (tiskano).
 • 2011., studeni 23.-26., XVII International archaeological symposium, Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages, Pula-Medulin-Rovinj, Croatia, „Tajne srednjovjekovnih moreplovac“ (tiskano).
 • 2011., listopad 18., Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama, „Motiviranost Bele III za donošenje reformi“, (neobjavljeno).
 • 2010., lipanj 4.-6., Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Pasionska baština, Zagreb-Vitez, Croatia-Bosna i Hercegovina, „Mučeničko razdoblje služenja bosanskih franjevaca (od pada pod Turke do završetka Velikog bečkog rata“, (tiskano).
 • 2009., prosinac 4.-5., Međunarodni znanstveni simpozij: 800 godina franjevačkog reda, Tuzla, „Samostan i crkva sv. Ilije u Modriči“ (tiskano).

INFO

Valentina Šoštarić

Sveučilišni docent

br. ureda: 2

tel. 023/200-628

e-mail: vzovko@unizd.hr

konzultacije: utorak 10:00-11:30h