Odjel za povijest

izv. prof. dr. sc. Sanda Uglešić


Biografija
 

Rođena 30. lipnja 1966. u Zadru. Osnovnu školu pohađala u Petrčanima i Zadru, a srednju (ŠC Juraj Baraković) završila 1984. u Zadru. Iste godine na Filozofskom fakultetu u Zadru upisala studij povijesti i povijesti i teorije umjetnosti i diplomirala 1989. te stekla diplomu Profesora povijesti i Diplomiranog historičara umjetnosti. Radila u OŠ Bartula Kašića i OŠ Petra Preradovića u Zadru. Tijekom rada u OŠ Petra Preradovića u Zadru bila mentorica studentima povijesti Filozofskog fakulteta u Zadru, za predmet Metodika nastave povijesti. Akademske godine 2004./2005. upisala poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zadru. Prijavila magistarski rad „Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva“ te magistrirala u prosincu 2007. Na Sveučilištu u Zadru doktorirala je 2011. godine s temom „Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća“.

 

Godine 2005. izabrana za nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača za stručno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana opća povijest (Metodika nastave povijesti), na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. U nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana opća povijest (Metodika nastave povijesti), na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru izabrana 2006. godine. Godine 2006. zaposlila se u stalnom radnom odnosu na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Na istom odjelu održava nastavu i seminare iz kolegija Metodika nastave povijesti te Hospitacije i praksa. U prosincu 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U prosincu 2019. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Bibliografija

Monografije:

 • Kozličić, M., - Uglešić, S., Senjski peljar iz početka 17. stoljeća. Velebitsko podgorje od Senja do Dračevca u hrvatskoj i njemačkoj redakciji Senjskog peljara // The early 17th century Senj pilot. The Velebit Podgorje region between Senj and Dračevac, according to Croatian and German editions of the Senj Pilot, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2015., 288 stranica.

Članci:

 • Uglešić, S. – Bratanić, M., Gospodarski i obrazovni aspekti pomorstva Kraljevine Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije? – Zbornik radova sa znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?, Zadar, 2014., 141-150.
 • Uglešić, S., Pučka škola u Velom Ratu, Veli Rat (ur. Ante Uglešić, Josip Faričić), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013, 309-324.
 • Kozličić, M. - Uglešić, S., Senj u peljarima Jadrana od kraja 18. do kraja 19. stoljeća, Senjski zbornik, 40, Senj, 2013, 547-582.
 • Kozličić, M. – Faričić, J. – Uglešić, S., Luke i lučice velebitskog Podgorja prema hrvatskoj varijanti Senjskog peljara iz početka XVII. stoljeća, Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 54, Zadar, 2012, 69-123.
 • Uglešić, S., Osposobljavanje pomoraca u prošlosti i početci institucionaliziranog obrazovanja pomoraca na hrvatskom Jadranu tijekom 19. stoljeća, Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 54, Zadar, 2012, 221-250.
 • Kozličić, M. – Faričić, J. – Uglešić, S., Geografska osnova navigacije Velebitskim kanalom prema Senjskom peljaru iz 1639. godine, Geoadria, sv. 17/1, Zadar, 2012, 45-71.
 • Kozličić, M. – Bratanić, M. – Uglešić, S., Hrvatsko-bosnskohercegovačko razgraničenje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj kartografskoj građi, Geoadria, sv. 16/1, Zadar, 2011, 27-91.
 • Kozličić, M. – Bratanić, M – Uglešić, S., Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hrvatske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na razgraničenje ličkih, kordunaških i banovinskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske krajine na bosanskohercegovačkoj strani), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica Srednje i Jugoistočne Europe, Osijek, 2011, 211-246.
 • Bratanić, M. Uglešič S., Biografija i bibliografija prof. dr. sc. Mithada Kozličića. Uz 30. obljetnicu njegova znanstvenog djelovanja, Zadarska smotra, br. 4, Zadar 2011, 76-95.
 • Uglešić, S., Prvi zakoni o pučkim školama u Dalmaciji, u: Zbornik Stjepa Obada, Znanstvena monografija (ur. Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, Ante Bralić, Mislav Elvis Lukšić), Zadar - Split - Zagreb, 2010., 487-500.
 • Uglešić, S., Položaj pučkih učitelja u svjetlu Zakona ob uredjenju pučke nastave i obrazovanja pučkih učitelja u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji iz godine 1888., Magistra Iadertina, sv. 5, Zadar, 2010, 159-167.
 • Uglešić, S., Visoko školstvo u Zadru od početaka do danas, Zadarska smotra, br. 3-4, Zadar, 2010, 73-82.
 • Uglešić, S., Zakon o narodnim školama u Kraljevini Jugoslaviji iz godine 1929., Zadarska smotra, br. 3-4, Zadar, 2005. (2007), 131-140.

INFO

Sanda Uglešić

Izvanredni profesor

br. ureda: 4

tel. 023/200 630

suglesic@unizd.hr 

konzultacije: četvrtkom 14:00-15:00h