Odjel za povijest

Syllabi preddiplomski

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti -Syllabi

Akademska godina 2021./2022.

1. godina studija

I. semestar

Obvezni predmeti

Uvod u nastavu povijesti (dif.1)  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1790.-1860. g.   JPD  DPD

Hrvatska povijest 1918.-1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest 1918.-1945. g.   JPD  DPD

II. semestar

Obvezni temeljni predmeti

Pomoćne povijesne znanosti   JPD  DPD

Izborni temeljni predmeti s matičnog studija 

Povijest Rima  JPD  DPD

Antička povijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Pregled srednjovjekovne povijesti  JPD  DPD

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu  JPD  DPD

Hrvatska povijest 15. do 18. stoljeća  JPD  DPD

Svjetska povijest u 19. stoljeću  JPD  DPD

Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.  JPD  DPD

Hrvatska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Povijest svjetskog pomorstva  JPD  DPD

 

2. godina studija

III. semestar

Obvezni temeljni predmet

Povijest hrvatskog školstva (dif. 2.)   JPD  DPD

Izborni temeljni predmeti s matičnog studija 

Primitivno društvo i rane civilizacije  JPD  DPD

Prapovijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Povijest Grčke  JPD  DPD

Uvod u srednjovjekovlje   JPD  DPD

Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku   JPD DPD

Povijest jugoistočne Europe u srednjem vijeku   JPD  DPD

Svjetska povijest u ranom novom vijeku   JPD  DPD

Povijest hrvatskog pomorstva   JPD  DPD

IV. semestar

Izborni temeljni predmeti s matičnog studija 

Povijest Rima  JPD  DPD

Antička povijest hrvatskog prostora  JPD  DPD

Pregled srednjovjekovne povijesti  JPD  DPD

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu  JPD  DPD

Hrvatska povijest 15. do 18. stoljeća  JPD  DPD

Svjetska povijest u 19. stoljeću  JPD  DPD

Povijest jugoistočne Europe u novom vijeku  JPD  DPD

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.  JPD  DPD

Hrvatska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Povijest svjetskog pomorstva  JPD  DPD

 

3. godina studija

V. semestar

Obvezni predmeti

Hrvatska povijest 1790.-1860. g.   JPD  DPD

Hrvatska povijest 1918.-1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest 1918.-1945. g.   JPD  DPD

Povijest hrvatskog pomorstva  JPD  DPD 

Povijest historiografije   JPD

VI. semestar

Obvezni predmeti

Hrvatska povijest 1860.-1918. g.  JPD  DPD

Hrvatska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Svjetska povijest poslije 1945. g.  JPD  DPD

Povijest  svjetskog pomorstva  JPD  DPD

Suvremena historiografija  JPD  DPD

 

Izborni predmeti na preddiplomskom studiju

Zimski semestar

Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora

Društva antičke Grčke i Rima

Povijest Venecije

Hrvatska vojna povijest u novom vijeku

Ljetni semestar

Povijest Helenizma 

Predantička društva Europe: Etruščani

Povijest i značaj religija u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama

Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana

Domovinski rat i stvaranje samostalne RH