Odjel za povijest

Ispitni termini doc. dr. sc. Antun Nekić

Zimski:

Uvod u srednjovjekovlje 31 siječnja. i 14. veljače, 10h

Uvod u nastavu povijesti 3. i 17. veljače, 11h

Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.), 3. i 17. veljače, 11h

Ljetni:

Pregled srednjovjekovne povijesti 9. i 23. lipnja, 10h

Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana 9. i 23. lipnja, 11h

Jesenski:

Uvod u srednjovjekovlje 3. i 17. rujna, 10h

Pregled srednjovjekovne povijesti 4. i 18. rujna, 10h

Uvod u nastavu povijesti 3. i 17. rujna, 12h

Srednjovjekovna komuna na istočnoj obali Jadrana 3. i 17. rujna, 12h

Srednjovjekovno plemstvo (800.-1500.) 3. i 17. rujna, 12h