Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski nastavnički smjer

 

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Povijest muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 15 - 4
doc. dr. sc. I. Josipović Metodika nastave povijesti umjetnosti 15 15 - 2

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 15 - 4
doc. dr. sc. A. Mlikota Zaštita spomenika kulture II. 30 15 - 4
doc. dr. sc. I. Josipović Hospitacije i praksa - - 30 2

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
prof. dr. sc. V. Srhoj Teorija umjetnosti 30 15 - 4
prof. dr. sc. V. Srhoj Umjetnost novih medija 30 15 - 4
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 210 7
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2