Odjel za povijest umjetnosti

Kongres studenata muzeologije „Baština za ljude, zbog ljudi“


Katedra za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira Kongres studenata muzeologije i srodnih znanosti pod nazivom “Baština za ljude, zbog ljudi”. Kongres će se održati na daljinu 27. studenoga 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave za izlaganje na kongresu do 20. listopada 2020. na adresu kongresmuz@gmail.com, s naslovom „PRIJAVA NA KONGRES“. Prijava mora sadržavati naziv teme, sažetak rada (do 400 riječi), ime i prezime, fakultet i smjer ili naziv institucije. Autori će povratnu informaciju dobiti putem e-maila do 25. listopada 2020. Radni jezik kongresa je hrvatski (i engleski, ako će biti potrebe), a sudjelovanje je besplatno.

Više informacija o kongresu i predloženim temama možete pronaći ovdje.

Theme picker