Odjel za povijest umjetnosti

Poziv za slanje studentskih radova!

Uredništvo časopisa Kontrapost, Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu raspisuje natječaj za slanje studentskih literarnih i likovnih radova za Kontrapost 13.

Tema ovogodišnjeg broja je Smeće u umjetničkom i kulturno-povijesnom diskursu. Pozivaju se studenti povijesti umjetnosti i srodnih društveno-humanističkih i umjetničkih smjerova na slanje autorskih tekstova te studenti likovnih akademija i srodnih studija na slanje likovnih radova koji obrađuju temu Smeće; radilo se o ekološkoj umjetnosti, kiču ili nečem trećem.

Uz radove koji se odnose na Temu broja - Smeće, Kontrapost pruža mogućnost objavljivanja i radova raznolikih tema.

Pozivaju se studenti da šalju svoje draže seminarske radove, prikaze vlastitih istraživanja, opširnijih analiza pojedinih područja povjesno-umjetničkog djelovanja te prijevode tekstova iz literature obaveznih kolegija koji su vam zaokupili pažnju.

Dovoljno je poslati kratak opis teme (koju ćete naknadno razraditi) na e-mail kontrapost.pum@gmail.com ili putem inboxa Facebook stranice.

Rok za slanje kratkih opisa teme/koncepta rada: 20.6.2020.

Krajnji rok slanja gotovih radova: 1.9.2020.

Link FB stranice: https://www.facebook.com/Kontrapost-137948999711835/

Theme picker