Odjel za povijest umjetnosti

Odluka o predaji diplomskih i završnih radova, COVID-19

Stručno vijeće Odjela donijelo je Odluku o načinu predaje diplomskih i završnih radova prema kojoj, zbog trenutnih okolnosti, neće biti preciznog definiranja datuma predaje prvih radnih i konačnih verzija završnih i diplomskih radova već će se vrijeme i način predaje odvijati prema dogovoru nastavnika-mentora i studenta. Nakon što mentor prihvati konačnu verziju teksta student se javlja tajništvu Odjela kako bi se dogovorili detalji predaje uvezanih inačica radova.
Pravovremeno ćemo vas obavještavati o novim saznanjima a vi pratite sve obavijesti na službenim stranicama Sveučilišta i Odjela, kao i na našoj fb stranici.
Sve upite šaljite na nkrizman@unizd.hr.
Čuvajte se!
Srdačno,


Iz Odjela

 

Theme picker