Odjel za povijest umjetnosti

Vinko Srhoj

 

Nastavnik: prof. dr. sc. Vinko Srhoj
Zvanje: redoviti profesor
Telefon (Fax): 023 200 542 (023 200 603)
E-mail: vinko.srhoj@zd.t-com.hr
Bibliografija:

Proširena bibliografija

CROSBI

Academia.edu

Izvodi kolegije:

Umjetnost 20. i 21. stoljeća

Teorija umjetnosti

Metodologija istraživanja: Instalacije i ambijenti - skulptura u proširenom prostoru

Privatno i javno u 19. stoljeću - umjetnost salona

Konzultacije: ponedjeljkom, 17-18 sati


Biografija

 

Rođen 4. svibnja 1957. u Splitu. Osnovnu školu pohađao u Starom Gradu, a gimnaziju u Jelsi. Diplomirao 1983. na Filozofskom fakultetu u Zadru povijest umjetnosti i hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti (posebna pohvala za rad „Goran Tribuson, Snijeg u Heidelbergu i ostale proze“ na jugoslavenskom natječaju za diplomske radove „Branko Radičević“ Matice srpske u Novom Sadu). Upisao postidplomskli studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao 1988. s temom "Kosta Strajnić - život i djelo". Doktorirao 1999. na Filozofskom fakultetu u Zadru s temom "Grupa Biafra (1970.-1978.)". Na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru od 1986. godine vodi kolegije: Metodika struke, Umjetnost danas, Vizualne komunikacije i dizajn, Umjetnost 20. stoljeća, Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća, Teorija umjetnosti, Umjetnost novih medija i izborne predmete: Osnove likovne umjetnosti, Fantastična umjetnost, Figurativna umjetnost modernog i postmodernog razdoblja, Avangarda i postmoderna, Skulptura 20. stoljeća, Postmoderna skulptura, Spol i umjetnost: umjetnice 20. i 21. stoljeća, Nova britanska skulptura od Moorea do Hirsta, Skulptura ekspresionizma, Umjetnost instalacija, Stoljeće britanske skulpture od Epsteina do Hirsta, Od simbola do salona: mitovi bijega u umjetnosti 19. st., Likovna kritika - teorija, praksa, metode, Umjetnost u ogledalu citatnosti - strukture zrcaljenja, Aproprijacija u umjetnosti: posuđivanje, izmjena i nova uporaba, Instalacije i ambijenti – skulptura u proširenom prostoru. Izradio je nove programe za navedene predmete prije i nakon uvođenja reformiranih programa na studiju Povijesti umjetnosti. Sada predaje Umjetnost 20. i 21. stoljeća, Teoriju umjetnosti i izborne predmete. 1986. godine zapošljava se na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru u zvanju pripravnika. 1988. godine izabran je u zvanje znanstvenog asistenta. 1999. godine izabran u zvanje višeg asistenta. 2003. izabran je u zvanje docenta. 2010. izabran u zvanje izvanrednog profesora. 2017. reizabran je u zvanje izvanrednog profesora. 2018. izabran u zvanje redovitog profesora. U znanstvenom i stručnom radu bavi se temama nacionalnog izraza u umjetnosti, angažiranom figuracijom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, ekspresionističkom umjetnošću, regionalnim oblicima moderne i postmoderne umjetnosti i nacionalnom postmodernom umjetnošću koju kontinuirano predstavlja studijama i sinteznim tekstovima autorskih koncepcija izložbi Plavog salona od devedesetih godina (alkemizam, citatnost, retroavangarda, neomoderna, novi realizmi).

Od 1976. godine sustavno se bavi likovno-kritičkim i teorijskim radom, kontinuirano surađujući u dnevnim i periodičnim publikacijama, objavivši više od tisuću naslova, od kojih je najveći broj stručno-kritičkog tipa (Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Vjesnik, Narodni list, Zadarski list, Studentski list, Borba, Oko, Dometi, Polja, Odjek, Život umjetnosti, Hvarski zbornik, Jet–Set, Zadarska revija, Vartal, Radovi F.F. u Zadru, Život umjetnosti, Quorum, Zarez, Glasje, Kontura, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Ars Adriatica). Tekstove publicira u katalozima samostalnih i kolektivnih izložbi domaćih likovnih umjetnika, te kao autor koncepcije ili suradnik sudjeluje u izložbenim projektima (Salon mladih u Zadru, Salon mladih u Šibeniku, Splitski salon, Jadranski anale, Biennale malog formata u Splitu, Biennale mladih u Rijeci, Hvarski likovni susreti, Plavi salon u Zadru, Čovjek i more u Zadru, Triennale hrvatskog kiparstva u Zagrebu). Od 1990. autor tematskih izložbi trijenala hrvatskog slikarstva Plavi salon (1990. Corpus Alchymicum - Inovacije u slik. 80-ih godina; 1999. Strategija citata u umjetnosti 80-ih i 90-ih godina; 2002. Retroavangarda; 2005. Neomoderna ili još jedan prijelom stoljeća; 2011. U susret Plavom salonu. Umjetnik kao idealni lažljivac; 2018.-19. Realizmi privatnosti, subjektivno u objektivnom u novom hrvatskom slikarstvu).

Glavni je istraživač na znanstvenoistraživačkim projektima: "Likovna umjetnost i likovna kultura 19. i 20. stoljeća u Dalmaciji" (2002.-2006.) i „Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji“ (2008.-2013.). Kao recenzent ocijenio dva znanstveno-istraživačka projekta MZOŠ-a i više radova za znanstvene i stručne časopise i zbornike.

Suradnik je Hrvatske likovne enciklopedije LZ Miroslav Krleža. Član je uredništva i urednik za likovnu umjetnost časopisa za književnost i umjetnost Glasje (1994. - 2004.). Član uredništva časopisa Ars Adriatica Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Član uredničkog savjeta Biblioteke Bašćina Muzeja Staroga Grada. Član povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru (2005.-2007.). Zamjenik pročelnika Odjela za povijest umjetnosti (2005.-2007.). Politički kolumnist u zadarskom Narodnom listu (1994.-2005.).

Mentor na Poslijediplomskom studiju Kultura i društvo Sveučilišta u Zadru i Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru. Na Odsjeku za ruski jezik i književnost održava predavanja od 2005. godine kao gost-predavač. Član programskog odbora Dijaloga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Član znanstvenog odbora Međunarodne naučne konferencije  Arhitektonske ustanove i udruženja,  umetničke grupe i časopisi  u Kraljevini SHS/Jugoslaviji  (1918–1941), Institut za istoriju umetnosti  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatskog muzejskog društva i AICA-e (Association Internationale des Critiques d'Art).

Dobitnik osobne nagrade grada Staroga Grada za 2020., „za izniman doprinos na istraživanju i populariziranju likovne baštine Staroga Grada, a posebno za kapitalnu monografiju Moderno kiparstvo otoka Hvara“. Dobitnik Godišnje nagrade HS AICA (Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara) za 2019., dodijeljene u lipnju 2021.