Odjel za povijest umjetnosti

Laris Borić

 

Nastavnik: izv. prof. dr. sc. Laris Borić
Zvanje: izvanredni profesor
Telefon (Fax): 023 200 698 (023 200 603)
E-mail: lboric@unizd.hr
Bibliografija:

Academia.edu

CROSBI

Izvodi kolegije:

Umjetnost renesanse I.

Umjetnost renesanse II.

Umjetnost ranog novog vijeka na tlu Hrvatske

Metodologija istraživanja: putovi i stranputice povijesno-umjetničkih metodologija

Konzultacije: ponedjeljkom u 13.30 / online po dogovoru


Biografija

 

Rođen je u Malom Lošinju 1969. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zadru je 1996. diplomirao povijest umjetnosti i engleski jezik s književnošću. Stupanj magistra znanosti stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radom "Razvoj arhitekture i urbanizma u gradu Cresu od 1450. do 1610. godine" (mentor prof. dr. sc. Radovan Ivančević). Doktorirao je 2011. na Sveučilištu u Zadru radom "Renesansna skulptura i arhitektonska plastika u Zadru" (mentor prof. dr. sc. Emil Hilje).

Od 1997. godine zaposlen je na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru gdje je od 2020. u zvanju izvanrednog profesora. Predaje temeljne i izborne preddiplomske i diplomske kolegije vezane uz arhitekturu i likovne umjetnosti ranog novog vijeka, kao i povijesno-umjetničkih metodologija. Od 1998. organizira i vodi terensku nastavu u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2013. član je Vijeća mentora doktorskog studija Humanističke znanosti pri Sveučilištu u Zadru, a od 2015. do 2020. bio je voditelj smjera povijesti umjetnosti pri tom studiju. Jedan je od autora reformiranoga programa preddiplomskih i diplomskih studija povijesti umjetnosti u Zadru. 

Znanstvena istraživanja usmjerava na pitanja arhitekture, urbanizma i likovne kulture od 15. do 17. st. u Jadranskome bazenu kroz primjernu raznolikih metodoloških pristupa i obrazaca. Istraživač je na dva nacionalna (HRZZ) i jednom međunarodnom (ERC) znanstvenom projektu.

Bio je pročelnik Odjela za povijest umjetnosti u dva mandata, od 2013. do 2017. Od 2013. glavni je urednik recenziranog znanstvenog časopisa Odjela za povijest umjetnosti Ars Adriatica. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i The Renaissance Society of America. Prevodi znanstvenu literaturu na engleski jezik.