Odjel za povijest umjetnosti

Emil Hilje

 

Nastavnik: prof. dr. sc. Emil Hilje
Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon (Fax): 023 200 541 (023 200 603)
E-mail: ehilje@unizd.hr
Bibliografija:

Academia.edu

CroRIS

Izvodi kolegije:

Umjetnost gotike

Katedrala u Chartresu

Metodologija istraživanja: disperzija skulptorskih inovacija radionice Nicoloa Pisana

Konzultacije: utorkom, 9-10 sati
četvrtkom, 9-10 sati


Biografija

 

Rođen je 1958. godine u Zadru. Osnovnu školu pohađao je u Ražancu, a gimnaziju u Zadru. Godine 1976. upisao je na Filozofskom fakultetu u Zadru grupu Pedagogija - Povijest umjetnosti. Diplomirao je 1980. godine, a iste se godine zaposlio u osnovnoj školi u Sukošanu kao školski pedagog. Na tom je poslu ostao do 1983. godine. U međuvremenu, 1981. godine, ponovo se upisao na Filozofski fakultet u Zadru, na grupu Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti, na kojoj je 1985. godine stekao status apsolventa. Iste je godine upisao postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1988. obranio magistarsku radnju pod naslovom "Razvoj umjetnosti na Pagu u 14, 15. i 16. stoljeću".
Koncem 1986. godine zaposlio se na Filozofskom fakultetu u Zadru kao asistent pripravnik, a 1988. godine stekao zvanje asistenta, te započeo držati nastavu iz predmeta Osnove likovne umjetnosti za studente prve godine. U jesen 1993. godine obranio je na Filozofskom fakultetu u Zadru doktorsku disertaciju pod naslovom "Gotičko slikarstvo u Zadru", te stekao zvanje višeg asistenta. Godine 1996. izabran je u zvanje docenta, 2001. u zvanje izvanrednog profesora, 2007. u zvanje redovitog profesora, a 2012. u zvanje redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju.
Samostalno je objavio tri knjige (Gotičko slikarstvo u Zadru, Spomenici srednjovjekovnoga graditeljstva na Pagu i Zadarski kipar i graditelj Pavao Vanucijev iz Sulmone), jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Radoslavom Tomićem (Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Slikarstvo) i jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Jakšićem (Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Kiparstvo I), četiri poglavlja u knjigama (od kojih jedno u koautorstvu s doc. dr. Sofijom Sorić), a za potrebe nastave izradio je skripta "Umjetnost romanike i gotike", koja je Sveučilište u Splitu 2000. godine priznalo kao sveučilišni priručnik. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao kao suradnik u katalozima nekoliko izložbi.
Kao glavni istraživač vodio je znanstvene projekte: "Gotičko slikarstvo u Dalmaciji - arhivska istraživanja" (1990-95), "Zadarska regija od kasne antike do renesanse - povijest, umjetnost, književnost" (1996-2002.), "Srednjovjekovna umjetnička baština sjeverne Dalmacije" (2002-2006.) i "Umjetnička baština Dalmacije od 12. do 16. stoljeća" (2007-2012.). Sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova, od čega deset međunarodnih. Znanstveni rad prvenstveno usmjerava na probleme i ličnosti dalmatinske umjetnosti 14. i 15. stoljeća, a najvećim ga dijelom temelji na arhivskim i terenskim istraživanjima.
Na Filozofskom fakultetu u Zadru (kasnije na Sveučilištu u Zadru) držao nastavu iz temeljnih kolegija (Osnove likovne umjetnosti, Umjetnost romanike i gotike, Umjetnost romanike, Umjetnost gotike, Hrvatska umjetnost romanike i gotike, Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I) i izbornih kolegija (Europske katedrale, Umjetnička baština Zadra od kasne antike do renesanse, Slikarstvo jadranskog kruga u 14. stoljeću, Slikarstvo jadranskog kruga u 15. stoljeću, Juraj Dalmatinac i njegov krug, Francuske katedrale, Talijanske katedrale, Katalonska romanika, Katedrala u Chartresu, Paolo Veneziano i njegov krug, Padovansko slikarstvo između Giotta i Mantegne, Giotto, Metodologija istraživanja srednjovjekovne umjetnosti I - Disperzija skulptorskih inovacija radionice Niccolòa Pisana, Metodologija istraživanja srednjovjekovne umjetnosti II - Juraj Dalmatinac i njegov krug). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu držao je nastavu na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti, na Filozofskoj fakulteti v Ljubljani na podiplomskom študiju "Umetnost srednjega veka", a na Sveučlištu u Zadru na poslijediplomskom studiju "Jezici i kulture u dodiru" i doktorskom studiju "Humanističke znanosti". Kao vanjski suradnik je 2004-05. držao nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kao pozvani predavač držao je predavanja na Sveučilištu u Rijeci i Univerzi v Ljubljani. Četvero doktoranada koje je vodio kao mentor uspješno su doktorirali i svi su kasnije izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, troje na Sveučilištu u Zadru i jedna na Sveučilištu u Rijeci.
Kao recenzent ocijenio je šest studijskih programa, od čega jedan u inozemstvu (Univerza na Primorskem, Koper), desetak znanstvenih knjiga, dva znanstveno-istraživačka projekta i veći broj znanstvenih i stručnih članaka.
Funkciju pročelnika Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru obnašao je 2003-05. i 2009-10., a funkciju zamjenika pročelnika 2007-09. godine. Član Senata Sveučilišta u Zadru bio je 2003-05., 2009-10. i 2013-15. godine. Funkciju voditelja doktorskog studija "Humanističke znanosti" na Sveučilištu u Zadru obnašao je 2010-12. godine.