Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijesti

TAJNIŠTVO - OBAVIJEST

TAJNIŠTVO - OBAVIJEST

Studenti Marin Fabac, Andrija Matijević, Šimun Gobin, Stošija Klanac, Ante Klanac, Roko Škoda i Ivica Jurica mogu preuzeti svoje ugovore o studiranju u tajništvu. Kristian Živković neka dođe u tajništvo s indeksom.
Pročitaj više
TAJNIŠTVO - OBAVIJEST
TEMELJI UZGOJA BILJA

TEMELJI UZGOJA BILJA

Studenti koji su prošle godine slušali predmet Temelji uzgoja bilja, a kojima nedostaje potpis profesora Belje i/ili upisana ocjena iz ovog predmeta, trebaju ostaviti indekse u tajništvu ili kod Kristijana Franina najkasnije do srijede ujutro do 10 sati.
Pročitaj više
TEMELJI UZGOJA BILJA
OSNOVE KEMIJE

OSNOVE KEMIJE

Pozivaju se studenti koji su upisali kolegij Osnove kemije 1. ili 2. put da se najkasnije do 26. listopada prijave na sustav Merlin. Lozinku kolegija mogu zatražiti e-mailom (jculin(at)unizd.hr).
Pročitaj više
OSNOVE KEMIJE
First6869707173757677Last