Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
DAN OTVORENIH VRATA ODJELA ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU

DAN OTVORENIH VRATA ODJELA ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU

Pozivaju se svi zainteresirani učenici da prisustvuju Danu otvorenih vrata Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru koji će se održati 22. i 23. 05.2018. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Dan otvorenih vrata obilježit će se u sklopu Europskog dana pomorstva povodom kojeg su organizirane radionice. Termine radionica možete pronaći ovdje. 
Pročitaj više
DAN OTVORENIH VRATA ODJELA ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU
Stručna terenska nastava

Stručna terenska nastava

Dana 14.05.18. studenti druge i treće godine studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi imali su stručnu terensku nastavu iz predmeta: Opće voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Povrćarstvo, Integrirana zaštita bilja i Vinogradarstvo i vinarstvo. Studenti su posjetili tri gospodarska poljoprivredna subjekta u Zadarskoj županiji, koja su značajna za ovaj kraj. Posjetu su doprinijeli:

Vinarija Benkovac.
Zadruga „Maskina i vino“, Polača
Holus Vrtni centar, Turanj.

Provedena stručna praksa je bila uspješna jer su se studenti osim s proizvodnjom mogli susresti i s upraviteljima i tehnolozima na objektima koji su prenijeli svoja razmišljanja i praktična iskustva u obavljanju poslova. Ista ili slična nastava će se na Odjelu za ekologiju, agronomiju i ekologiju obavljati i u budućnosti.
Pročitaj više
Stručna terenska nastava
Svečana promocija prvostupnika/ca Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Svečana promocija prvostupnika/ca Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Dana 5. svibnja 2018. godine s početkom 11.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održat će se svečana promocija Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:
 sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica inženjera/inženjerki (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi,
 sveučilišnih prvostupnika/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice inženjeri/ inženjerke (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi:
Milica Atlagić
Roko Barešić
Anamaria Baričević
Matea Barić
Ivana Bušljeta
Stjepan Dević
Klara Galić
Elizabeta Gavić
Domagoj Grancarić-Milin
Antonio Grbić
Franka Klanac
Nikolina Knežević
Nado Krstić
Antonia Lacić
Dijana Milin Viskov
Anđela Oljica
Antonia Perić
Ante Pešut
Marin Petrić
Ivan Plantak
Nikolina Predovan
Matej Ražnjević
Ante Sarić
Nora Škrokov
Anamaria Šparica
Iva Šuperina
Julia Torkonjak
Marin Trajkov
Petar Uskok
Anita Vidović
Petra Vrkić

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija:
Dominik Grgurić
Kristina Knežević
Bernarda Popović
Julijan Toman
Pročitaj više
Svečana promocija prvostupnika/ca Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Theme picker