Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Studijski posjet Mostaru omogućio unaprjeđenje znanja i razmjenu iskustva o učinkovitoj poljoprivrednoj proizvodnji

Studijski posjet Mostaru omogućio unaprjeđenje znanja i razmjenu iskustva o učinkovitoj poljoprivrednoj proizvodnji

U sklopu projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction, koji je s provedbom započeo u srpnju 2017. godine sa ciljem promoviranja smanjene upotrebe pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje i okoliš, organiziran je studijski posjet projektnim partnerima u Mostaru. Svrha putovanja bila je predstaviti prognostičke sustave (agrometeorološke i vizualne stanice za praćenje štetnih organizama) postavljene na području Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije, poljoprivrednim proizvođačima iz Zadarske županije i ostalim partnerskim institucijama u projektu te ukazati na važnost njihova korištenja u poljoprivrednoj proizvodnji.

U razdoblju od 6. do 8. prosinca 2017. godine, posjetitelji iz Zadarske županije, u organizaciji Zadarske županije kao nositelja projekta, obišli su nekoliko lokacija s nasadima vinove loze i voća na kojima su imali priliku vidjeti i pobliže se upoznati s elektronskim uređajima namijenjenima praćenju štetnika i vremenskih uvjeta za razvoj određenih bolesti. Uređaji funkcioniraju na način da prikupljaju podatke i šalju ih u digitalnom obliku, kao zapise, koje uz pomoć softvera, program obrađuje i daje grafički prikaz pojavnosti bolesti. Temeljna prednost ovih uređaja je mogućnost pravovremene reakcije, budući da se njihovom upotrebom smanjuje vrijeme obilaska velikih terena (plantaža/nasada).

Domaćini posjeta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko – neretvanske županije, ujedno su iskoristili ovu priliku da, kroz savjetodavne prezentacije, gostima objasne cjelokupni značaj koji opisani prognostički sustavi imaju u poljoprivrednoj proizvodnji ovog kraja te sve prednosti pravilne, pravovremene i ciljane zaštite.

Projekt PESCAR odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a određenim djelom  od ukupne vrijednosti projekta (601.639,26 EUR-a od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi  511.393,35 EUR-a, odnosno 85 %) nabavit će se meteorološke i vizualne stanice koje će poslužiti kao temelj za uspostavljanje prognostičkog sustava za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima na programskom području o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Theme picker