Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 17. listopada 2017. godine s početkom u 8:30 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Anamaria Šparica branit će završni rad s temom "Vegetativni porast graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.) primjenom macerata koprive (Urtica dioica L.)".

Theme picker