Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Rang lista za upis pristupnika na diplomski studij Održivog upravljanja vodenim ekosustavima

Rang listu pristupnika za upis na diplomski stduij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima možete pronaći ovdje.

Upisi će se održati od 02.10.2017. do 05.10.2017., od 9 do 12 sati i 13 do 15 sati. 

​Popis dokumentacije potrebne za upis možete pronaći ovdje.

Theme picker