Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Svečana promocija

Dana 22. travnja 2017. godine s početkom 11.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održat će se svečana promocija Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:

  • sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica inženjera/inženjerki (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi,
  • sveučilišnih prvostupnika/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice inženjeri/ inženjerke (baccalaureus/ baccalaurea) primijenjene ekologije u poljoprivredi:

Iva Bušljeta

Ana Čoko

Anita Dražić

Margareta Gabrek

Tanja Goja Perić

Krešimir Grzunov

Erminio Gržinić

Denis Gurlica

Luka Jerončić

Antonija Josić-Jurjević

Stošija Klanac

Gabrijela Kuštera

Filip Ladiš

Nikolina Ledenko

Iva Lončarević

Lorana Marić

Tea Mazić

Matea Mihatović

Anđela Milatić

Ana Močević

Josipa Mustapić

Josip Pavlica

Iva Radović

Martina Ražov

Anita Salama

Filip Samodol

Marija Sorić

Nikolina Sorić

Barbara Stipčević

Tanja Šaran

Frane Šišeta

Ivan Troskot

Petra Vuletić

Tina Vuletić

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija:

Šime Barić

Gabriela Zoja Cukar

Marina Dujmušić

Jurica Jović

Marko Mađor

Nino Perović

Edi Piplović

Saša Rosić

Saša Stipanić

Ivan Tot

Petra Žitko

Theme picker