Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 02. veljače 2016. godine s početkom u 14:00 sati u učionici 1.4., studentica Stošija Klanac branit će završni rad s temom "Pomološke i kemijske karakteristike jagode (Fragaria spp.) uzgajane na lokalitetu „Kobatuša"

Theme picker